Astma

Innholdsfortegnelse
Klinisk gjennomgått av
Dr Daniel Atkinson
Klinisk ansvarlig
den 16. desember 2022.
Møt Daniel  
Daniel
Var denne artikkelen nyttig for deg?

Hvordan fungerer inhalatorer?

Ved bruk av inhalatorer leveres medisinen rett til lungene gjennom munnen. Disse medikamentene virker enten ved å utvide luftveiene eller redusere betennelse, slik at mer luft går inn og ut av lungene. 

Inhalatorer brukes oftest av astmatikere, men de kan også foreskrives for pasienter med bronkitt, KOLS og vedvarende hoste eller andre respiratoriske plager. 

Det finnes ulike typer inhalatorer, og hvordan en astmainhalator fungerer vil avhenge av typen du bruker. Noen inhalatorer har medisin i et trykksylinder (som en aerosol), noen har en fin tåke eller pulver.

Den vanligste typen er en inhalator med oppmålte doser (MDI). Du kan aktivere inhalatoren ved å trykke på beholderen og ta en dyp pust innover samtidig. Pustaktiverte inhalatorer krever ikke at du puster inn og trykker samtidig. De fungerer (du gjettet det) så fort du puster dypt inn. Pustaktiverte inhalatorer kan levere en fin tåke av medisin eller et tørt pulver. Begge fungerer veldig bra. Medisinen leveres til overflaten av luftveiene i lungene der det kan redusere betennelse eller bidra til å utvide luftveiene. 

Ved riktig bruk, kan inhalatoren: 

 • Redusere risikoen for astmaanfall
 • Bidra til at du blir mindre andpusten under fysisk aktivitet
 • Gi deg muligheten til å håndtere bedre det som utløser astma for deg
 • Bidra til å bedre søvn og søvnkvalitet 
 • Bidra til at du i mindre grad tar fri fra jobben på grunn av astmaen din

Hvordan bruke en astmainhalator

Thumbs up iconHvis du har fått foreskrevet en inhalator for første gang, må du nesten lære deg hvordan du bruker den riktig. Selv om alle inhalatorer krever at du puster inn medisinen, varierer inhalasjonsteknikken avhengig av type inhalator. Dette er det du trenger å vite for å bruke inhalatoren din riktig.

Sprayinhalatoren er standard-inhalatoren som er anbefalt for astmatikere. Den blir også referert til som en ‘’puffer’’. Det er veldig enkelt å bruke en sprayinhalator. 

 1. Fjern hetten fra munnstykket (du må kanskje klemme på sidene av hetten for  å løsne den)
 2. Kontroller dosetelleren (hvis aktuelt)
 3. Hold inhalatoren loddrett og rist godt
 4. Pust rolig ut for å tømme lungene
 5. Plasser munnstykket mellom tennene og lukk leppene godt rundt det. Ikke bit i munnstykket
 6. Pust inn sakte og dypt gjennom munnen mens du samtidig trykker ned beholderen for å utløse en dose 
 7. Fortsett å puste inn sakte og dypt 
 8. Hold pusten i omtrent 5 sekunder, eller så lenge det kjennes behagelig 
 9. Fjern inhalatoren fra munnen din, og pust ut sakte og forsiktig
 10. Dersom du må ta en ekstra dose, kan du bare gjenta trinn 1-9 og sett deretter hetten på munnstykket

En diskus ser ganske annerledes ut enn en sprayinhalator men den skal fortsatt være enkel å bruke. 

 1. Hold diskusen med en hånd, og legg den andre håndens tommel i tommelgrepet. Skyv den rundt til du hører et klikk for å åpne inhalatoren
 2. Kontroller dosetelleren for å sikre at det er medisin i beholderen
 3. Skyv hendelen så langt du kan til du hører et klikk for å aktivere dosen 
 4. Pust rolig ut (vekk fra munnstykket) 
 5. Ta munnstykket i munnen og pust inn dypt, sakte og jevnt gjennom munnen (ikke pust gjennom nesen)
 6. Fjern diskusen og hold pusten i 10 sekunder
 7. Lukk diskusen ved å vri tommelgrepet tilbake til du hører et klikk
 8. Dersom du må ta en ekstra dose, kan du bare gjenta trinnene

Easi-Breathe-inhalatoren ligner veldig mye på en sprayinhalator og er like enkel å bruke. 

 1. Rist inhalatoren opp og ned 3-5 ganger
 2. Hold inhalatoren loddrett, og ta hetten av munnstykket
 3. Pust rolig ut (ikke mot inhalatoren), og ta munnstykket i munnen slik at leppene slutter tett om det
 4. Pass på at du ikke dekker til luftehullene med fingrene, pust inn sakte og dypt til lungene dine føles fulle. Stopp ikke når du hører et klikk og kjenner dosen i munnen, men fortsett til du har tatt et dypt åndedrag
 5. Fjern munnstykket fra munnen, og hold pusten opp til 10 sekunder før du puster rolig ut
 6. Sett tilbake hetten på munnstykket
 7. Dersom du trenger å ta en ekstra dose, kan du bare gjenta trinnene

En autohaler er en pustaktivert inhalator, som innebærer at du slipper å koordinere utløsning av dosen med samtidig innpust for å administrere medisinen. 

 1. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket
 2. Rist Autohaleren din godt
 3. Hold inhalatoren rett opp, skyv hendelen på toppen til den klikker på plass
 4. Pust ut (ikke mot inhalatoren), og deretter ta munnstykket i munnen slik at leppene slutter tett om det
 5. Pust inn sakte og dypt til lungene kjennes fulle. Når man bruker en Autohaler utløses dosen automatisk ved inhalasjon
 6. Hold pusten i 10 sekunder mens inhalatoren fortsatt er i munnen din
 7. Fjern Autohaleren fra munnen og pust ut
 8. Trykk ned hendelen og sett tilbake hetten på munnstykket
 9. Dersom du trenger å ta en ny dose, kan du bare gjenta trinnene

Som navnet antyder er Easyhaler designet til å være enkel å ta i bruk.

 1. Fjern munnstykkehetten og rist Easyhaleren opp og ned 3-4 ganger 
 2. Hold inhalatoren loddrett mellom tommelen og pekefingeren
 3. For å klargjøre en dose, trykk ned den fargede knappen med pekefingeren til du hører et klikk, og slipp
 4. Pust ut (ikke mot inhalatoren)
 5. Ta munnstykket i munnen slik at leppene slutter tett om det
 6. Pust inn raskt og så dypt du kan til lungene kjennes fulle
 7. Fjern Easyhaleren fra munnen og hold pusten 5-10 sekunder
 8. Pust rolig ut
 9. Hvis du trenger en ekstra dose, vent 30 sekunder før du gjentar trinnene

Hvordan vet du om du har riktig inhalasjonsteknikk

Selv om alle inhalatorer fungerer på samme grunnleggende premiss (ved å avgi virkestoffene direkte til lungene), er det viktig å vite om du har riktig teknikk. Den ideelle tiden for fastlegen din eller en astmasykepleier å gi deg en gjennomgang av inhalasjonsteknikk for å sikre at medisinen når luftveiene så effektivt som mulig, er under din astmautredning.

Det er flere tips for hvordan du kan få best utbytte av inhalasjonsmedisinene dine: 

 • Sørg for at du sitter oppreist eller står
 • Sørg for at leppene er tett omsluttet munnstykket 
 • Sørg for at tungen og tennene ikke kommer i veien når du inhalerer 
 • Pust inn en gang per dose fra inhalatoren
 • Bruk en inhalasjonskammer hvis det er nødvendig

Det er like viktig at du har riktig inhalasjonsteknikk ved bruk av en forebyggende inhalator som det er ved bruk av en hurtigvirkende inhalator mot astmaanfall. Dette er fordi selv velkontrollerte symptomer kan eskalere raskt med mindre du bruker din forebyggende inhalator konsekvent.

Hvordan bruke et inhalasjonskammer

Et inhalasjonskammer er et tomt plastrør som har et hull i den ene enden som passer for inhalatoren og et munnstykke i den andre enden. Det blir også referert til som en aerochamber, selv om det faktisk finnes et merke av inhalasjonskamre ved dette navnet. 

Det er anbefalt å bruke inhalatorer med oppmålte doser som eksempelvis sprayinhalatorer med et inhalasjonskammer. Dette er fordi en dose av medisinen utløses i kammeret slik at du kan puste den naturlig inn, og slipper å koordinere utløsning av dosen med samtidig innpust. 

Det er enkelt å bruke inhalasjonskammer sammen med en inhalator.

 1. Klargjør en dose av medisinen og inhalatoren din, og sett inhalatoren i enden av kammeret
 2. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket på kammeret, sett munnstykket til munnen og press leppene rundt slik at det blir helt tett
 3. Utløs en dose av din astmamedisin inn i kammeret 
 4. Pust rolig og jevnt, pust så dypt du kan 
 5. Fjern kammeret fra munnen og hold pusten opp til 10 sekunder
 6. Pust rolig vekk fra kammeret
 7. Dersom du trenger å ta en ekstra dose, kan du gjøre det omgående, med mindre du bruker beta-agonister

Vi anbefaler sterkt at du rådfører deg med fastlegen din eller en astmasykepleier før du bruker et inhalasjonskammer sammen med inhalatoren din, for å sikre at du velger et passende kammer til din inhalator slik at du opplever minimale bivirkninger.

Hvordan rense et inhalasjonskammer

For å holde kammeret rent og fri for skadelige mikroorgansimer er det viktig at man kjenner til de beste teknikkene for å rense det. Du bør bruke varmt vann og såpe for å rense kammeret, siden ikke alle varianter tåler å bli vasket i oppvaskmaskin. Demonter kammeret og vask delene forsiktig – ikke skrubb. Pass på at du ikke bruker kokende vann da det kan bidra til at kammeret blir ødelagt. La kammeret lufttørke før du monterer den igjen.

Hvor ofte bør du rengjøre kammeret?

Star symbol within a circleVi anbefaler at du vasker kammeret rundt en gang i måneden, eller tidligere om det ser tydelig skittent ut eller munnstykket blir kontaminert. Hvis du har hatt hoste eller forkjølelse, kan det være lurt å rengjøre kammeret for å minimere risikoen for at infeksjonen kommer tilbake.

Hvor lenge er inhalatoren holdbar?

De fleste inhalasjonsmedisiner har en holdbarhet på rundt ett til to år, men du må alltid sjekke utløpsdatoen på beholderen. For at en inhalator skal ha maksimal levetid, må den alltid oppbevares riktig.

Du bør ideelt sett bytte kammeret ditt minst hver 12. måned, eller tidligere dersom du oppdager tegn til tydelige skader som sprekker eller flis i plasten. Hvis du er usikker på om kammeret ditt bør byttes ut, snakk med fastlegen din eller en astmasykepleier for råd.

Hvordan oppbevare en inhalator?

Inhalatorer bør oppbevares i romtemperatur, beskyttet fra direkte sollys. Medisinen i inhalatorbeholderen er under trykk, så det er viktig at du ikke stikker hull i den, eller lar den bli for varm eller kald.

Det er viktig at du oppbevarer inhalasjonskammeret ditt på riktig måte for å holde det i god stand og for at det skal fungere optimalt. Kammeret bør oppbevares på et sted uten støv og væsker som kan forurense det. Hvis du vil oppbevare kammeret i en pose, velg en plastfri variant for å forhindre at det bygger seg opp statisk elektrisitet i kammeret, da det vil påvirke måten det fungerer på. Det er ideelt å oppbevare det i et stasjonært eller kosmetisk etui laget av stoff.

Lær mer om ulike astmainhalatorer

Dersom du bruker en astmainhalator og ønsker å lære mer om de ulike tilgjengelige typene, inkludert inhalasjonsteknikker av dem, kan du gå til vår omfattende sammenligningsside.

Denne siden ble klinisk gjennomgått av Dr Daniel Atkinson, Klinisk ansvarlig den 16. desember 2022. Neste gjennomgang av innholdet er forventet den 16. desember 2024.

Hvordan vi innhenter informasjon.

Når vi gir deg statistikk, data eller en konsensus, så forteller vi deg hvor de stammer fra. Vi anser kun data fra anerkjente kilder som klinisk pålitelige. Det gjelder blant annet statlig finansierte helseorgan, fagfellevurderte medisinske tidsskrift eller anerkjente analyse- eller dataorgan. Les mer om dette i vår redaksjonelle politikk.

La oss hjelpe deg med å velge bedre.

Foreslå en behandling

Fortell oss om du leter etter en spesifikk tilstand eller behandling, så vil vi se nærmere på det for deg.

Det kan hende at vi sender deg epost om problemet, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.

Spør eller foreslå noe.

Send inn ditt spørsmål her, eller fortell oss om du har funnet et problem på siden vår.

Det kan hende at vi sender deg e-post angående spørsmålet ditt, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.
4.8

Vår gjennomsnittlige karakter basert på 3331 anmeldelser.

Fortell oss om et problem

Jeg godtar bruksvilkår.
Vi vil sende deg epost vedrørende ditt spørsmål. Du kan til enhver tid velge bort disse.

Hva likte du med den?

Hva likte du ikke med den?

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig. Vi tar sikte på å besvare alle spørsmål i løpet av en arbeidsdag.

Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev. Hold et øye på innboksen din for våre siste oppdateringer.

news-letter

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få siste nytt om og mer.

Ved å klikke på ''Abonner nå'' godtar du vår personvernerklæring. Redaksjonell politikk.