Vi er ikke tilgjengelige i landet ditt akkurat nå, men vi håper å være det snart.

VILKÅR OG BETINGELSER

Sist oppdatert: 3.12.2021

INFORMASJON OM OSS

Disse vilkårene og betingelsene for bruk (“Vilkår”) regulerer din bruk av vår nettplattform, no.treated.com ("Nettstedet"), som eies, drives og kontrolleres av Webcare Group Ltd t/a treated.com, samt tjenestene og produktene som gjøres tilgjengelig for tjenestebrukere via nettstedet.

Vi er Webcare Group Ltd t/a treated.com, et selskap registrert i England og Wales med firmanummer 06790962 og vårt registrerte kontor på Unit 18 Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Storbritannia, BL2 2HH (“Operator”, “vi" eller "oss"). Vi er ansvarlige for driften av siden.

Vi samarbeider med ulike helsepersonell ("leverandører") med hensyn til levering av medisinske konsultasjoner innen telehelse på nettet, utstedelse av private resepter og levering og forsendelse av produkter, og sikker meldingsutveksling mellom dem og tjenestebrukere.

DEFINISJONER OG TOLKNING

"Produkter" betyr legemidlene som leveres via nettstedet.

"Leverandør" eller "Leverandører" betyr: (i) registrerte leger, som leverer de medisinske tjenestene du får via nettstedet; og (ii) registrerte apotek, som leverer de farmasøytiske tjenestene og leverer og sender produktene du får tak i via nettstedet.

"du" og "din" betyr deg, dine pårørende hvis noen, og enhver annen person som har tilgang til din operatørkonto ("pasientkontoen").

Ordene «inkluderer», «inkluderer» og «inkludert» anses å være etterfulgt av ordene «uten begrensning»; ordet "eller" er ikke eksklusivt; og ordene «heri», «herav», «herved» og «herunder» refererer til disse vilkårene som helhet.

TILGANG TIL NETTSTEDET

Les disse vilkårene nøye og sørg for at du forstår dem. Hvis du ønsker å få tilgang til produktene eller tjenestene via nettstedet, vil du bli bedt om å godta disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, vil du ikke få tilgang til produktene eller tjenestene via nettstedet.

Ved å klikke på «godta», bekrefter du at du har lest, forstått og godtar alle vilkår og betingelser som er inneholdt i disse vilkårene og vår personvernerklæring.

Produktene og tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet er ment for tilgang til tjenestebrukere som er hjemmehørende i en medlemsstat i EU. Det er ditt ansvar å bekrefte om det er lovlig for deg å få tilgang til produktene og tjenestene fra ditt medlemsland.

Ingen brukere under 18 år: For å få tilgang til nettstedet, representerer og garanterer du at du er minst 18 år gammel og at du har kapasitet til å inngå en bindende avtale som skaper juridiske forpliktelser i samsvar med lovene i ditt medlemsland.

Hvis du er under 18 år, vennligst ikke forsøk å registrere deg på nettstedet eller oppgi personlig informasjon om deg selv til oss.

Uavhengig av punkt 3.5, hvis vi samler inn personlig informasjon fra noen som er under 18 år, vil vi umiddelbart slette denne informasjonen.

Hvis du mener at vi har samlet inn personlig informasjon fra noen som er under 18 år, vennligst kontakt oss.

TJENESTER

Tjenester som tilbys

 1. Operatøren tilbyr en nettbasert kommunikasjonsplattform for leverandører og tjenestebrukere å koble til via nettstedet ved bruk av asynkrone telekommunikasjonsteknologier, video og andre kommunikasjonsverktøy. Nettstedet forenkler kommunikasjon mellom leverandører og tjenestebrukere for å muliggjøre levering av tjenestene og produktene.
 2. Hver leverandør får tilgang til nettstedet som en måte å kommunisere med deg på. Eventuelle medisinske råd som du mottar fra en leverandør via en tjeneste, leveres av denne leverandøren, og ikke av operatøren.
 3. Du erkjenner at din tillit til råd eller informasjon gitt av en leverandør via nettstedet og en tjeneste er utelukkende på egen risiko, og i den grad det er tillatt i henhold til loven, påtar du deg ansvaret for alle tilknyttede risikoer.
 4. Du vil kunne få tilgang til visse leverandører basert på informasjonen du sender til nettstedet.
 5. Vi kan bruke kvalifiserte klinikere til å foreta en forhåndsvurdering av konsultasjonen din før en resept utstedes, og vi kan be deg om å oppgi ytterligere informasjon før den foreskrivende klinikeren tar en endelig beslutning.
 6. Du bør alltid søke råd fra ditt kvalifiserte helsepersonell med spørsmål eller bekymringer du måtte ha angående dine individuelle behov og eventuelle medisinske tilstander. All informasjon gitt av operatøren, eller i forbindelse med kommunikasjon som støttes av operatøren, er kun ment for generelle informasjonsformål. Dine interaksjoner med leverandørene via nettstedet er ikke ment å erstatte forholdet ditt til ditt vanlige kvalifiserte helsepersonell.

Ingen medisinsk behandling eller råd gis av operatøren

 1. Operatøren gir ikke medisinsk eller farmasøytisk (klinisk) råd eller omsorg.
 2. Innholdet på nettstedet og tjenestene, inkludert uten begrensning, tekst, kopi, lyd, video, fotografier, illustrasjoner, grafikk og andre visuelle elementer, er kun til informasjonsformål og utgjør ikke kliniske råd, diagnose, behandling eller anbefalinger av noe slag fra operatøren.
 3. Tilbydere er helsepersonell som er registrert innenfor rammen av deres kompetanse. Leverandørene er alene ansvarlige for kvaliteten og hensiktsmessigheten til den kliniske behandlingen og rådene de gir deg.
 4. Operatøren anbefaler eller støtter ikke noen spesifikke leverandører, tester, leger, apotek, medisiner, produkter eller prosedyrer.
 5. Operatøren gir ikke juridiske råd eller representasjoner på noen måte angående juridiske spørsmål knyttet til råd, informasjon, varer eller tjenester som tilbys av en leverandør, inkludert men ikke begrenset til eventuelle overholdelsesforpliktelser eller trinn som er nødvendige for å overholde eventuelle forskrifter .
 6. Operatøren gir ingen representasjoner eller garantier om opplæringen eller ferdighetene til noen leverandør som leverer tjenester og produkter via nettstedet.

Ikke for nødsituasjoner

 1. Tjenestene og produktene som er tilgjengelige via nettstedet er ikke egnet for akuttmedisinsk behandling. HVIS DU OPPLEVER EN MEDISINK NØDSETNING, DU BØR KONTAKTE DIN NASJONALE ELLER LOKALE NØDNUMMER UMIDDELBART.
 2. Du bør ikke se bort fra eller utsette å søke medisinsk råd basert på noe som vises eller ikke vises på nettstedet.
 3. Du bør søke nødhjelp eller følge opp omsorg når anbefalt av en leverandør eller når det på annen måte er nødvendig.
 4. Du bør fortsette å rådføre deg med ditt vanlige kvalifiserte helsepersonell og annet helsepersonell, som anbefalt av dem eller en leverandør.
 5. Søk alltid råd fra en lege eller annet kvalifisert helsepersonell angående spørsmål du har angående en medisinsk tilstand og før du stopper, starter eller endrer noen behandling.

Risikoer ved telehelsetjenester

 1. Ved å bruke tjenestene erkjenner du de potensielle risikoene forbundet med telehelsetjenester, som inkluderer, men ikke er begrenset til, følgende:
  1. informasjon som overføres er kanskje ikke tilstrekkelig (f.eks. dårlig oppløsning av bilder) til å tillate passende medisinske eller helsemessige beslutninger
   fra leverandøren;
  2. forsinkelser i evaluering eller behandling kan oppstå på grunn av feil på elektronisk utstyr;
  3. mangel på tilgang til dine medisinske journaler kan resultere i uønskede legemiddelinteraksjoner eller allergiske reaksjoner eller andre skjønnsfeil; og
  4. selv om de elektroniske systemene vi bruker inkluderer nettverks- og programvaresikkerhetsprotokoller for å beskytte personvernet og sikkerheten til helseinformasjon, kan disse protokollene mislykkes og forårsake brudd på personvernet til
   helseinformasjonen din.

Reseptpolicy

 1. Operatøren støtter ikke noe spesifikt produkt.
 2. Hvis en leverandør foreskriver et produkt, vil han/hun begrense leveringen basert på relevante nasjonale eller EU-forskrifter og vil kun foreskrive et produkt som bestemt etter hans/hennes eget kliniske skjønn og faglige skjønn.
 3. Operatøren gir ingen garanti for at en resept vil bli utstedt til deg.
 4. Leverandører vil kun foreskrive et produkt med enten en EU- eller nasjonal markedsføringstillatelse for den aktuelle medlemsstaten.
  1. direkte til deg via e-post eller på annen måte;
  2. til et leverandørapotek som er lokalisert i ditt hjemland, forutsatt at resepten kan sendes via e-post eller
   andre elektroniske eller andre måter; eller
  3. til et leverandørapotek som er lokalisert i en annen medlemsstat, forutsatt at det er lovlig tillatt å sende produkter til den relevante
   destinasjonen.
 5. Før du legger inn hver bestilling, vil du bli informert om reseptbeholdningsalternativene som er tilgjengelige i ditt medlemsland.
 6. Hvis du avslår noen av reseptbelagte alternativer som er skissert i paragraf 4.5.5, vil du ikke kunne fullføre bestillingen din, og du må skaffe det foreskrevne produktet på alternative måter.
 7. Leverandører forbeholder seg retten til å nekte deg tilgang til tjenestene og produktene hvis de etter eget klinisk skjønn anser at det er faktisk eller potensielt misbruk av tjenestene eller produktene.
 8. Du erkjenner og godtar at alle resepter du anskaffer fra en leverandør utelukkende vil være til personlig bruk.
 9. Du godtar å lese all produktinformasjon og etiketter fullstendig og nøye, og å kontakte en lege eller apotek hvis du har spørsmål angående resepten.

Ikke en forsikringsproduktoperatør

 1. er ikke en forsikringsgiver, tjenestene er ikke forsikringsprodukter, og beløpene du betaler til operatøren er ikke forsikringspremier. Hvis du ønsker noen form for helseforsikring eller annen forsikring, må du kjøpe en slik forsikring separat, eller sørge for at du har tilgang til eller er kvalifisert for et offentlig helsesystem i ditt hjemland.
TILGJENGELIGHET AV TJENESTER

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for tjenestebrukere som er hjemmehørende i en medlemsstat i EU. Tilgang til og bruk av nettstedet eller tjenestene er begrenset utelukkende til brukere som befinner seg i en medlemsstat i EU der tjenestene er tilgjengelige.

Tjenestene er ikke tilgjengelige for tjenestebrukere som befinner seg utenfor EU. Tilgang til nettstedet eller tjenestene fra jurisdiksjoner der innholdet på nettstedet er ulovlig, eller hvor vi ikke tilbyr tjenestene, er forbudt.

Du representerer at du ikke er en person som er utestengt fra å registrere deg for eller motta tjenestene i henhold til lovene i EU eller andre gjeldende nasjonale lover i en medlemsstat.

PERSONVERN

Du godtar at informasjon gitt av deg i forbindelse med tjenestene, produktene og nettstedet skal styres av våre retningslinjer for personvern, som herved er innlemmet og gjort til en del av disse vilkårene ved referanse.

BESTILLING OG KJØP AV TJENESTER

Abonnementsvilkår

 1. Hvis du kjøper et abonnement i forhold til visse tjenester og produkter, er abonnementet ditt kontinuerlig og vil automatisk fornyes ved slutten av gjeldende abonnementsperiode, med mindre du setter abonnementet på pause før slutten av den da gjeldende abonnementsperioden ved å klikke pause i pasientmedlemsprofilen din.
 2. Prisen for abonnementet ditt kan endres fra tid til annen, og under slike omstendigheter vil vi gjøre rimelige bestrebelser for å kommunisere eventuelle prisendringer til deg på forhånd. Prisendringer trer i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. I henhold til gjeldende lov aksepterer du den nye prisen ved å fortsette å bruke tjenestene eller å akseptere produktene etter at prisendringen trer i kraft. Dersom du ikke samtykker i en prisendring, har du rett til å avvise endringen ved å melde deg ut før prisendringen trer i kraft.

 Typografiske feil og feil prissetting

 1.  I tilfelle en pris som er oppført på nettstedet er feil på grunn av typografiske feil eller feil i prisinformasjon mottatt fra en tredjepart, skal vi ha rett til å avvise eller kansellere alle bestillinger som er lagt inn til den feil prisen. Vi skal ha rett til å avslå eller kansellere slike bestillinger uansett om bestillingen er bekreftet eller ikke og din pasientkonto er belastet. Hvis pasientkontoen din allerede er belastet for kjøpet og bestillingen din er kansellert, vil vi umiddelbart utstede en kreditt til pasientkontoen din på beløpet for belastningen.

Onlinebetalinger

 1. Når du kjøper tjenester og produkter via nettstedet, skal totalprisen du betaler omfatte følgende:
  1. prisen som skal betales for den medisinske tjenesten;
  2. prisen som skal betales for den farmasøytiske tjenesten og levering og frakt/levering av produktet;
  3.  prisen som skal betales for deg for å bruke og få tilgang til nettstedet og dets funksjoner via din pasientkonto med hensyn til disse medisinske og farmasøytiske
   tjenestene og produktene; og
  4. eventuelle gjeldende avgifter.
 2. Vi godtar alle betalingsmåter eller -systemer som er autorisert i EU, inkludert direkte belastning (vær oppmerksom på at det kan være en liten forsinkelse for den første betalingen hvis du velger denne betalingsmetoden), debet- og kredittkort og tredje -partiplattformer. Hvis en kredittkortkonto brukes til en transaksjon, kan vi innhente forhåndsgodkjenning for et beløp opp til beløpet for betalingen. Hvis du registrerer deg for å foreta gjentakende betalinger automatisk, vil alle gebyrer og gebyrer bli fakturert til pasientkontoen som du angir under registreringsprosessen på nettstedet. Hvis du ønsker å angi en annen betalingsmetode eller hvis det er en endring som påvirker betalingsmåten eller systemet ditt (f.eks. hvis du vil endre kreditt- eller debetkort), må du
  endre informasjonen din online. Dette kan midlertidig forsinke din evne til å foreta nettbetalinger mens vi bekrefter den nye betalingsinformasjonen din.
 3. Du bekrefter og garanterer at hvis du foretar online betalinger:
  1. all betalingskontoinformasjon du oppgir er sann, korrekt og fullstendig;
  2. kostnader som påløper av deg vil bli innfridd av den relevante institusjonen;
  3. du skal betale kostnadene du pådrar deg i beløpene som er oppgitt, inkludert, uten begrensning, eventuelle gjeldende skatter; og
  4. du er personen i hvis navn betalingsmåten ble utstedt og du er autorisert til å foreta et kjøp eller annen transaksjon med den
   relevante betalingsmetoden.
 4. Du vil få muligheten til å legge til flere betalingsmåter til din pasientkonto som betalingsalternativer, med en av disse som standardalternativ. Hvis betaling fra standardalternativet ditt ikke er autorisert eller mislykkes, vil vi automatisk forsøke å ta betaling fra en av de andre betalingsmetodene som du har registrert med din pasientkonto.

Samtykke for gjentakende kostnader

 1. Du godtar og godkjenner at betalingsmåten automatisk faktureres for tjenestene og produktene, i henhold til de publiserte prisene på nettstedet, som kan endres når som helst. Hvis vi av en eller annen grunn ikke er i stand til å sikre midler fra betalingsmetoden din, inkludert, men ikke begrenset til, utilstrekkelige midler på betalingskontoen eller utilstrekkelig eller unøyaktig informasjon som er oppgitt av deg når du sender inn elektronisk betaling, kan vi iverksette ytterligere innkrevingshandlinger, inkludert bruk av gebyrer i den utstrekning loven tillater det.
 2. Du har rett til å tilbakekalle denne autorisasjonen ved å logge på pasientkontoen din og sette abonnementet på pause før neste planlagte fornyelse.

Pasientens

 1. Tjenestene og produktene er 100 % egenbetaling av våre pasienter. Ved å godta disse vilkårene, erkjenner du at uansett om du har helseforsikring, det være seg offentlig eller privat, kan det hende at forsikringen din ikke dekker kostnadene for tjenestene og produktene.
 2. Det er ditt ansvar å kjenne fordelene dine, og hvordan de vil gjelde for utbetalingene dine, og vi tar ikke noe ansvar for å forstå, ha kunnskap om eller være bundet av vilkårene og betingelsene for slik forsikring.
 3. Ved å akseptere disse vilkårene velger du å kjøpe tjenester og produkter som kanskje eller ikke kan dekkes av forsikringspolisen din hvis du fikk disse tjenestene fra en annen leverandør. Du har valgt tjenester og produkter for kjøp på egenbetalingsbasis. Med andre ord, du har bedt oss og leverandørene om å behandle kjøpet ditt av disse tjenestene og produktene som om du var en uforsikret pasient, og du godtar å være 100 % ansvarlig for full betaling av den oppførte prisen på produktene og tjenestene. Du erkjenner at det ikke er noen garanti for at forsikringsselskapet ditt vil foreta noen betaling på kostnadene for produktene eller tjenestene du har kjøpt via nettstedet, og du bør foreta alle verifikasjoner i denne forbindelse før du legger inn bestillingen din eller gjør en kjøp eller abonnement.
 4. Vi vil gi deg kostnadene på forhånd for produktene og tjenestene du har bedt om. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du å betale disse kostnadene i sin helhet som en selvbetalende pasient, og velger å ikke bruke en forsikringsfordel. Du kan bli gitt et utvalg av forskjellige tjenester, sammen med prisene deres. Du har valgt tjenestene og er villig til å akseptere det fulle økonomiske ansvaret for slik betaling.

Angrerett / kansellering

 1. Produkter vil sannsynligvis forringes eller utløpe raskt; de kan ikke returneres, byttes eller refunderes. Du har imidlertid rett til rimelig å inspisere produktene dine, slik du ville gjort i en butikk, men du kan ikke returnere varer du har brukt, med mindre du returnerer dem fordi de er skadet eller defekt.
 2. For produkter som ikke er legemidler, og i henhold til bestemmelsene i EU-direktiv 2011/83 fra Europaparlamentet og rådet av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, har du rett til å kansellere enhver transaksjon gjort på nettet innen fjorten (14) dager etter den relevante transaksjonen. Du må returnere slike produkter som er mottatt innen fjorten (14) dager etter mottak, og det bemerkes at enhver retur innen fjorten (14) dager etter den relevante transaksjonen skal anses å være i samsvar med dette kravet. Du kan ikke i noe tilfelle returnere et produkt som har blitt åpnet, og du vil ikke bli refundert dersom vi eller en leverandør mottar et returnert produkt som har blitt åpnet. Det samme skal gjelde for alle tjenester som er levert før eller samtidig med kanselleringen.

Sende produktene

 1. Alle produkter som annonseres på nettstedet vil bli sendt til deg direkte av en apotekleverandør.
KVALIFIKASJON, TILGANG TIL NETTSTED, SIKKERHET OG BEGRENSNINGER

Du godtar å opprette pasientkontoen din fullt ut, nøyaktig og sannferdig, inkludert men ikke begrenset til ditt navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og passord, som blir din pasientkonto ID og legitimasjon. Pasientkonto-ID-en eller legitimasjonen er personlig for deg, og du er eneansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din pasientkonto-ID eller legitimasjon, og for alle aktiviteter som skjer under slik pasientkonto-ID eller legitimasjon. Du samtykker i å forby andre fra å bruke din pasientkonto-ID eller legitimasjon og samtykker i å umiddelbart varsle oss om faktisk eller mistenkt uautorisert bruk av din pasientkonto-ID eller legitimasjon eller andre sikkerhetsproblemer som du blir oppmerksom på.

Du har forbud mot å krenke eller forsøke å krenke sikkerheten til nettstedet, inkludert, uten begrensning:

 1.  tilgang til data som ikke er ment for en slik bruker eller logge på en server eller en konto som brukeren ikke er autorisert til å få tilgang til;
 2. forsøk på å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller å bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon; eller
 3. få tilgang til eller bruke nettstedet eller deler av det uten autorisasjon, i strid med disse vilkårene eller gjeldende lov.

Du kan ikke bruke noen skraper, crawler, edderkopp, robot eller andre automatiserte midler av noe slag for å få tilgang til eller kopiere data på nettstedet, dyplinker til funksjoner eller innhold på nettstedet, omgå robotekskluderingshodene våre eller andre tiltak som vi kan bruke for å forhindre eller begrense tilgang til nettstedet.

Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar. Vi kan etterforske hendelser som kan involvere slike brudd og kan involvere, og samarbeide
med, rettshåndhevende myndigheter for å straffeforfølge brukere som er involvert i slike brudd. Du samtykker i å ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettstedets funksjon eller aktivitet som utføres på nettstedet.

Hvis du velger, eller du får en brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som en del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle slik informasjon som konfidensiell. Du må ikke avsløre det til noen tredjepart.

Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, og til å tilbakekalle tilgangen din til nettstedet og pasientkontoen din hvis du etter vår rimelige mening har unnlatt å overholde noen av disse vilkårene. Hvis du vet eller mistenker at noen andre enn deg kjenner din brukeridentifikasjonskode eller passord, må du umiddelbart varsle oss på Kontakt oss.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Når du bruker nettstedet eller tjenestene, eller sender e-post, meldinger og annen kommunikasjon fra skrivebordet eller mobilenheten til oss, kommuniserer du med oss ​​elektronisk.

Du samtykker i å motta kommunikasjon fra oss elektronisk.

Du godtar at:

 1. alle avtaler og samtykker kan signeres elektronisk; og
 2. alle merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, tilfredsstiller alle juridiske krav om at slike merknader og annen kommunikasjon skal være skriftlig.

Vi og leverandørene kan kontakte deg via telefon, post eller e-post for å bekrefte kontoinformasjonen din. Vi og Tilbydere kan be om ytterligere opplysninger fra deg, og du samtykker i å gi slike ytterligere informasjon for å sikre at du ikke har svikaktig opprettet kontoen. Hvis du ikke gir denne informasjonen på den måten som ble bedt om innen fjorten (14) dager etter forespørselen, forbeholder vi oss retten til å suspendere, avbryte eller nekte din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene inntil du gir oss informasjonen som forespurt.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA ANrop, SMS OG VIDEOOPPTAK

Ved å oppgi mobilnummeret ditt godtar du å bli kontaktet av eller på vegne av Operatøren på mobilnummeret du har oppgitt, inkludert anrop og tekstmeldinger, for å motta viss informasjon og kommunikasjon knyttet til produkter eller tjenester (f.eks. fremdriftssporing, påminnelser osv.) eller nettstedet. Vi kan bekrefte frameldingen din via tekstmelding. Hvis du abonnerer på flere typer tekstmeldinger fra oss, kan vi avslutte abonnementet på tjenesten som sist sendte deg en melding eller svare på STOPP-meldingen din ved å sende en tekstmelding til deg om å identifisere de tjenestene du ønsker å stoppe. Vær oppmerksom på at ved å trekke tilbake samtykket ditt, kan det hende at enkelte funksjoner på nettstedet og visse tjenester ikke lenger er tilgjengelige for deg. Husk at hvis du slutter å motta tekstmeldinger fra oss, kan det hende du ikke mottar viktig og nyttig informasjon og påminnelser om tjenestene dine.

EIERSKAP AV NETTSTEDET OG RELATERTE MATERIALER, YTTERLIGERE BEGRENSNINGER

Alle sider på nettstedet og alt materiale som gjøres tilgjengelig for nedlasting tilhører operatøren, eller dens lisensgivere eller leverandører, alt etter hva som er aktuelt. Nettstedet er beskyttet av gjeldende nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett og varemerker.

I henhold til disse vilkårene og betalingen av alle gjeldende avgifter, gir vi deg en tilbakekallbar, ikke-overførbar (unntatt som angitt nedenfor), personlig, ikke-eksklusiv lisens til å bruke objektkodeversjonen av nettstedet.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i disse vilkårene er reservert og beholdt av oss eller våre lisensgivere, leverandører, utgivere, rettighetsinnehavere eller andre innholdsleverandører.

Verken nettstedet og tjenestene, eller noen del av nettstedet og tjenestene, kan reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å vedlegge varemerker, logoer eller annen eiendomsinformasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) av oss uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Du kan ikke bruke metakoder eller annen "skjult tekst" som bruker vårt navn eller varemerker uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

Du kan ikke misbruke nettstedet eller tjenestene. Du kan bare bruke nettstedet og tjenestene som tillatt i henhold til loven. Innholdet på nettstedet, inkludert, uten begrensning, filer, dokumenter, tekst, fotografier, bilder, lyd og video, og alt materiale som er tilgjengelig gjennom eller gjort tilgjengelig for bruk eller nedlasting via nettstedet, kan ikke kopieres, distribueres, endres , reprodusert, publisert eller brukt, helt eller delvis, unntatt for formål godkjent eller skriftlig godkjent av oss. Du kan ikke ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å omslutte, eller dyplenke til, navn, varemerker, tjenestemerker, logoer, innhold eller annen proprietær informasjon (inkludert, uten begrensning, bilder, tekst, sidelayout eller form) av Operatør uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

NØYAKTIGHET AV INFORMASJON, FUNKSJONALITET

Selv om vi prøver å sikre integriteten og nøyaktigheten til nettstedet og tjenestebeskrivelsene, gir vi ingen representasjoner, garantier eller garantier overhodet med hensyn til riktigheten eller nøyaktigheten til nettstedet, tjenestebeskrivelsene og annet innhold på siden. Det er mulig at nettstedet kan inneholde typografiske feil, unøyaktigheter eller andre feil, og at uautoriserte tillegg, slettinger og endringer kan gjøres på nettstedet av tredjeparter. I tilfelle det oppstår en unøyaktighet, vennligst informer oss slik at den kan rettes.

Informasjonen på nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel.

I tillegg skal vi ikke ha noe ansvar eller ansvar for informasjon eller innhold som legges ut på nettstedet fraikke eroperatøren tredjeparter somtilknyttet.

Vi forbeholder oss fullstendig og eget skjønn med hensyn til driften av nettstedet og tjenestene. Vi kan trekke tilbake, suspendere eller avbryte enhver funksjonalitet eller funksjon på nettstedet eller tjenestene blant annet.

Vi er ikke ansvarlige for overføringsfeil, korrupsjon eller kompromittering av informasjon som overføres via lokale eller utvekslende telekommunikasjonsoperatører.

Vi er ikke ansvarlige for å opprettholde informasjon som oppstår ved bruk av nettstedet eller med hensyn til tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å opprettholde, slette eller ødelegge all kommunikasjon eller informasjon som er lagt ut eller lastet opp til nettstedet eller tjenestene i samsvar med våre interne retningslinjer for oppbevaring eller ødeleggelse av journaler.

Bildene av produktene på nettstedet er kun for illustrasjonsformål.

Produktene kan avvike fra bildene på nettstedet, og vi påtar oss intet ansvar for eventuell tillit du kan sette på nøyaktigheten til bildene som brukes på nettstedet.

Emballasjen for produktene kan variere fra tid til annen til den som vises på bildene på nettstedet.

Alle produkter vist på nettstedet forblir til enhver tid avhengig av tilgjengelighet fra den relevante leverandøren. Hvis produktet du har bestilt ikke er tilgjengelig, vil vi varsle deg så snart som mulig, og vi vil refundere betalingen din umiddelbart.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Lenker til tredjeparts nettsteder på nettstedet er gitt utelukkende for din bekvemmelighet. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du nettstedet. Vi har ikke gjennomgått disse tredjepartsnettstedene og kontrollerer og er ikke ansvarlige for disse nettstedene, deres innhold eller tilgjengelighet. Vi støtter derfor ikke eller gir noen representasjoner om dem, eller noe materiale som finnes der, eller noen resultater som kan oppnås ved å bruke dem. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på noen av tredjeparts nettsteder som er koblet til nettstedet, gjør du det helt på egen risiko.

Du kan koble til hjemmesiden til nettstedet, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt rykte eller drar nytte av det.

Du må ikke opprette en lenke på en slik måte at den antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller godkjenning fra vår side der ingen eksisterer.

Du må ikke opprette en lenke til nettstedet på et nettsted som ikke eies av deg.

Nettstedet må ikke innrammes på noen annen nettside, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen annen del av nettstedet enn hjemmesiden.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelsen uten varsel.

BRUKERINFORMASJON

Hvis du sender inn, laster opp, legger ut eller overfører helseinformasjon, medisinsk historie, tilstander, problemer, symptomer, personlig informasjon, samtykkeskjemaer, avtaler, forespørsler, kommentarer, ideer, forslag, informasjon, filer, videoer, bilder eller annet materiale til oss eller nettstedet ("brukerinformasjonen"), samtykker du i å ikke gi brukerinformasjon som:

 1. er falsk, unøyaktig, ærekrenkende, fornærmende, injurierende, ulovlig, uanstendig, truende, trakasserende, uredelig, pornografisk, skadelig eller som kan oppmuntre til kriminell eller uetisk oppførsel;
 2. bryter med eller krenker personvernet, opphavsretten, varemerkene, varemerkene, forretningshemmelighetene eller immaterielle rettigheter til en person eller enhet; eller
 3. inneholder eller overfører et virus eller en annen skadelig komponent.

Du godtar å ikke kontakte andre brukere av nettstedet via uønsket e-post, telefonsamtaler, utsendelser eller andre kommunikasjonsmåter.

Du representerer og garanterer overfor oss og leverandørene at du har den juridiske rettigheten og autorisasjonen til å gi all brukerinformasjon til oss og leverandørene for bruk, som angitt her og kreves av oss og den relevante leverandøren.

Du godtar at informasjon gitt av deg i forbindelse med tjenestene og nettstedet skal styres av våre retningslinjer for personvern.

Du samtykker i å ikke:

 1. få tilgang til nettstedet eller bruke tjenestene på noen ulovlig måte eller for noe ulovlig formål;
 2.  poste eller sende: (i) en melding under et falskt navn; eller (ii) data, materialer, innhold eller informasjon (inkludert, uten begrensning, råd og anbefalinger) (samlet "informasjon") som er: (i) injurierende, ærekrenkende, uanstendig, uredelig, falsk eller i strid med eierskap eller immaterielle rettigheter til andre personer; eller (ii) inneholder eller fremmer virus, ormer, trojanske hester, tidsinnstilte bomber, skadelig programvare eller annen dataprogrammering eller kode som er utformet eller ment for å skade, ødelegge, avskjære, laste ned, forstyrre, manipulere eller på annen måte avbryte eller ekspropriere Nettstedet eller tjenestene, personlig informasjon, programvare, utstyr, servere eller informasjon eller tilrettelegge eller fremme hacking eller lignende oppførsel;
 3.  etterligne eller feilrepresentere identiteten din eller feilaktig oppgi eller feilrepresentere din tilknytning til en person eller enhet;
 4. tukle, hacke, forfalske, kopiere, modifisere eller på annen måte ødelegge administrasjonen, sikkerheten eller funksjonen til nettstedet eller tjenestene;
 5. bruke roboter eller skript med nettstedet;
 6. forsøke å reversere, reversere sammenstilling, reversere kompilering, dekompilere, demontere, oversette eller på annen måte endre, svindle eller lage falske resultater fra kjørbar kode, informasjon på eller mottatt av nettstedet;
 7. ha noen antivirus- eller antispionprogramvare kjørende som er satt til å overstyre nettleserens informasjonskapsler-innstilling;
 8. feilaktig identifisere avsenderen av en melding sendt til operatøren;
 9. endre attribusjonen eller opprinnelsen til elektronisk post, meldinger eller innlegg;
 10. høste eller samle inn personlig helseinformasjon om enhver annen person som bruker nettstedet eller tjenestene; og/eller
 11. krenke eller legge til rette for krenkelse av enhver opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eiendoms-, publisitets- eller personvernrettigheter til en part, inkludert, men ikke begrenset til, slike rettigheter til tredjeparter.

Advarsel: Hvis du oppgir falsk eller villedende informasjon når som helst når du bruker nettstedet, kan det utstedes en resept eller et produkt eller en tjeneste kan gis basert på slik informasjon, noe som kan ha alvorlige og potensielt livstruende konsekvenser. Ved å bruke nettstedet og samtykke til disse vilkårene godtar du å ikke gi falsk, unøyaktig eller villedende informasjon når som helst. Å gjøre det vil være et brudd på disse vilkårene.

Du godtar å forsvare, holde skadesløs og holdeskadesløse operatøren og leverandørenefra og mot alle tredjeparts krav, skader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokathonorarer) mot eller påløpt av oss som følge av en bruker Informasjon som du laster opp til eller overfører gjennom nettstedet eller brudd på denne klausulen 14.

KRAV OM KRENKELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at tjenestebrukere av nettstedet gjør det samme.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar eller ansvar for opphavsrettsbeskyttet materiale som er lagt ut på nettstedet. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst følg prosedyrene som er angitt nedenfor.

Vi vil reagere umiddelbart på meldinger om påståtte krenkelser som rapporteres til oss.

Varsler om angivelig krenkelse av innhold som er gjort tilgjengelig på nettstedet 

 1. Hvis du er en opphavsrettseier, autorisert til å handle på vegne av en eller autorisert til å handle under en eksklusiv rettighet under opphavsrett, ber vi deg rapportere eventuelle påståtte opphavsrettsbrudd som finner sted på eller gjennom nettstedet ved å sende oss en melding (en "opphavsrettsmelding") som overholder følgende krav:
  1. dentifisere de opphavsrettsbeskyttede verkene som du hevder har blitt krenket;
  2. identifisere materialet eller lenken som du hevder er krenkende (eller gjenstand for krenkende aktivitet) og som tilgangen skal deaktiveres, inkludert som
   et minimum, hvis aktuelt, nettadressen til lenken som vises på nettstedet der
   slike materiale kan bli funnet;
  3. oppgi postadresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse;
  4. inkluderer begge de følgende uttalelsene i hoveddelen av opphavsrettserklæringen:
   “eg erklærer herved at jeg har en god tro på at den omstridte bruken av det
   opphavsrettsbeskyttede materialet ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent
   eller loven”
   “Jeg erklærer herved at informasjonen i denne opphavsrettserklæringen er nøyaktig
   og, i henhold til relevante juridiske straffer, at jeg er eier, eller
   autorisert til å handle på vegne av eieren, av opphavsretten eller av en
   eksklusiv rettighet under opphavsretten som er angivelig krenket”;
  5. oppgi ditt fulle juridiske navn og din elektroniske eller fysiske signatur; og
  6. levere denne opphavsrettserklæringen, med alle elementer fullført, til oss på:
   Kontakt oss

IMMATERIELL EIENDOM

Med unntak av din elektroniske medisinske journal, beholder vi alle rettigheter, tittel og interesser i og til nettstedet, Tjenester og all informasjon, dokumentasjon, programvare eller annet materiale på nettstedet, og enhver patent, opphavsrett, forretningshemmelighet, varemerke, tjenestemerke eller annen intellektuell eiendom, eller eiendomsrett i noen av de foregående, bortsett fra informasjon om Nettstedet, som er lisensiert til oss (i dette tilfellet beholder lisensleverandøren alle rettigheter, tittel og interesser i det).

Informasjonen som er tilgjengelig gjennom nettstedet og tjenestene er operatørens eiendom. Du samtykker i å ikke lagre, kopiere, modifisere, reprodusere, videresende, distribuere, spre, leie, lease, låne ut, selge, publisere, kringkaste, vise eller sirkulere slik informasjon til noen.

Bruk, reproduksjon, kopiering eller redistribuering av våre varemerker, servicemerker og/eller logoer er strengt forbudt uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Den umiddelbart foregående setningen gjelder også for tredjeparts varemerker, tjenestemerker og logoer som er lagt ut på nettstedet.

Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi, underforstått, estoppel, fraskrivelse eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke et varemerke, tjenestemerke eller logo som
vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra operatøren. , eller tredjepartseieren av et slikt varemerke, tjenestemerke eller logo. Nettstedet kan inneholde andre eiendomsmerknader og informasjon om opphavsrett, vilkårene du godtar å følge.

Vi kan slette all informasjon du gir til oss, som vi etter eget skjønn anser som uredelig, fornærmende, ærekrenkende, uanstendig eller i strid med opphavsrett, varemerke eller annen intellektuell eiendom eller eierskapsrett til en annen person eller enhet

FRASKRIVELSE AV GARANTIER

Vi garanterer ikke at tilgang til eller bruk av nettstedet vil være uavbrutt eller feilfritt, eller at defekter på nettstedet vil bli rettet.

Nettstedet, inkludert alt innhold eller informasjon som finnes på det eller enhver nettstedsrelatert tjeneste, leveres "som den er", uten representasjon eller garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått.

Du påtar deg totalansvar og risiko for din bruk av nettstedet, nettstedsrelaterte tjenester og tilknyttede nettsteder. Du er ansvarlig for å implementere prosedyrer som er tilstrekkelige til å tilfredsstille dine behov for sikkerhetskopiering av data og sikkerhet.

Garantier knyttet til produkter eller tjenester som tilbys, selges og distribueres via nettstedet er underlagt separate garantivilkår, hvis noen, gitt av oss eller tredjeparter (inkludert de relevante leverandørene) med eller i forbindelse med gjeldende produkter eller tjenester .

Vi garanterer ikke at resepter vil bli skrevet for deg gjennom bruk av tjenestene. Du erkjenner og forstår at bruk eller misbruk av produktene som er oppnådd gjennom nettstedet kan resultere i uønskede eller uventede konsekvenser.

ANSVARSBEGRENSNING ANGÅENDE BRUK AV NETTSTED
VIKTIG - DIN OPPMERKSOMHET GJELES SPESIELT PÅ DENNE KLAUSULEN OG GRENSENE FOR VÅRT ANSVAR INNE FOR DEN. 

Bortsett fra det som er foreskrevet ved lov, og uten begrensning:

 1. aksepterer vi ikke noe ansvar for konsekvensene som oppstår fra bruk, bruk eller misbruk av produkter eller tjenester som finnes på eller gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, inkludert skader eller skade på noen person eller eiendom som et spørsmål om uaktsomhet, eller på annen måte, inkludert din manglende overholdelse av advarselsetiketter festet til produktene; og
 2. vi skal ikke være ansvarlige for handlinger eller unnlatelser fra leverandørene.

Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører eller for svindel eller uriktig uriktig fremstilling.

Vi vil ikke være ansvarlige, verken i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller annet, for:

 1. tap eller skade forårsaket av at du gir unøyaktig eller ufullstendig informasjon;
 2. tap av ditt emosjonelle velvære inkludert, men ikke begrenset til, forlegenhet forårsaket;
 3. tap av inntekt eller forventet fortjeneste;
 4. tap av mulighet;
 5. tap av goodwill eller skade på omdømme;
 6. tap påført av tredjeparter; eller
 7. eventuelle indirekte, følgeskader, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår fra bruken av nettstedet eller tjenesten eller et produkt, uavhengig av handlingsformen.

Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade (i kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte) der:

 1. det ikke er brudd på en juridisk omsorgsplikt som vi skylder deg;
 2. tapet eller skaden er ikke et rimelig forutsigbart resultat av et slikt brudd; eller
 3. tap eller skade eller økt risiko for tap eller skade er et resultat av et brudd fra deg på disse vilkårene.

Med forbehold om paragraf 18.2, skal vårt totale ansvar overfor deg, enten det er i kontrakt, skadevoldende (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, som oppstår under eller i forbindelse med leveringen av produktene eller tjenestene, begrenses til beløpet betalt av deg med hensyn til slikt produkt eller tjeneste.

Vi vil ta alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak mot uautorisert eller ulovlig behandling av dine personopplysninger og mot utilsiktet tap eller ødeleggelse av eller skade på personopplysninger, men underlagt dette og våre forpliktelser i henhold til loven som behandlingsansvarlig, skal vi ikke være ansvarlig for tap av data eller uautorisert tilgang av andre personer, enten det er et resultat av uautorisert tilgang, feiladressering, teknisk feil, teknisk interferens, uaktsomhet eller annet.

Vi fraskriver oss alle garantier, uttrykte eller underforståtte (i den utstrekning loven tillater), inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier av tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et bestemt formål. Vi garanterer ikke at nettstedet eller eventuelle varsler sendt av oss til deg vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Vi aksepterer ikke noe ansvar eller ansvar for handlinger eller unnlatelser fra noen tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, leverandørene.

Produkter og tjenester tilbys kun via nettstedet for din egen personlige, innenlandske og private bruk. Du samtykker i å ikke levere produktene til noen annen person eller å bruke produktene eller tjenestene til kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, og vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd, eller tap av forretningsmulighet hvis du bruker slike produkter eller tjenester på annen måte enn i samsvar med disse vilkårene.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som oppstår ved at du ikke har informert din vanlige kvalifiserte helsepersonell om produkter eller tjenester du bestiller fra nettstedet.

INGEN TREDJEPARTS RETTIGHETER

Med mindre det er uttrykkelig angitt i vilkårene om det motsatte, er ingenting her ment å gi noen rettigheter eller rettsmidler til andre personer enn deg, oss og våre tilknyttede selskaper. Ingenting i vilkårene har til hensikt å frita eller frita forpliktelsen eller ansvaret til tredjeparter overfor deg, oss eller leverandører.

OVERDRAGELSE

Du kan ikke tildele, overføre eller delegere vilkårene eller noen del av dem uten vårt skriftlige samtykke på forhånd. Vi kan fritt overføre, tildele eller delegere hele eller deler av vilkårene, og alle rettigheter eller plikter under disse. Vilkårene vil være bindende for og gjelde til fordel for partenes arvinger, etterfølgere og tillatte rettighetshavere.

GJELDENDE LOV

Disse vilkårene skal tolkes og tolkes i henhold til lovene i England og Wales.

Som forbruker har du forbrukerrettigheter som beskytter deg i henhold til gjeldende obligatoriske lovbestemmelser i ditt hjemland.

TVISTLØSNING

Domstolene i England og Wales vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon angående alle tvister eller krav som oppstår som følge av eller på noen måte er relatert til disse vilkårene eller din bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tjenestene, mellom deg og oss .

Når det gjelder dine rettigheter som forbruker, vil domstolene som har jurisdiksjon enten være domstolene i England og Wales eller i medlemsstaten der du bor.

Vi vil prøve å jobbe i god tro for å løse ethvert problem du har med nettstedet, inkludert uten begrensning produktene og tjenestene som er bestilt eller kjøpt gjennom nettstedet, hvis du kontakter oss

Vi er imidlertid klar over at det kan være sjeldne tilfeller der vi kanskje ikke kan løse et problem til din tilfredshet. Vi og du vil prøve å komme til enighet om å løse kravet innen tretti (30) dager etter at varselet er mottatt.

Vær oppmerksom på at EU-kommisjonens nettsted (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) kan hjelpe deg med å finne en løsning på forbrukerproblemet gjennom passende alternativer.

FORCE MAJEURE

Vi vil ikke bli ansett for å være i brudd på disse vilkårene eller ansvarlige for brudd på disse vilkårene eller vår personvernerklæring på grunn av noen hendelse eller hendelse utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, Guds handlinger, terrorisme, krig , invasjon, feil på offentlige nettverk, elektrisk mangel, jordskjelv eller flom, sivil uorden, streik, brann eller annen katastrofe.

OPPSIGELSE

Vi forbeholder oss retten til å nekte å gi deg tilgang til hele eller deler av nettstedet eller å avslutte din tilgang til hele eller deler av nettstedet hvis din oppførsel gir oss en gyldig grunn til å gjøre det. Dette vil spesielt være tilfelle hvis du bryter gjeldende lover eller kontraktsbestemmelser.

Til tross for enhver slik begrensning eller oppsigelse, vil du fortsatt ha tilgang til Produkter og tjenester som du har kjøpt til det tidspunktet.

ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløs og holde oss og alle våre tilknyttede selskaper skadesløse fra og mot alle rettigheter, krav, tap, forpliktelser, skader, krav, søksmål, handlinger og søksmål (uansett om ved lov eller egenkapital), honorarer, kostnader og advokathonorarer av noe slag som oppstår direkte eller indirekte fra eller i forbindelse med:

 1. din bruk eller misbruk av nettstedet, produktene, tjenestene eller informasjon som er lagt ut på nettstedet;
 2. ditt brudd på vilkårene eller personvernreglene;
 3. innholdet eller innholdet i all informasjon du gir til oss, eller en leverandør eller kundeserviceagent; eller
 4. enhver uaktsom eller urettmessig handling eller unnlatelse av deg i din bruk eller misbruk av nettstedet, produktene, tjenestene eller informasjonen på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter, personvernrettigheter eller uaktsomhet eller urettmessig oppførsel.
REVISJONER AV VILKÅRENE

Etter eget skjønn forbeholder vi oss retten til å endre disse vilkårene når som helst, med virkning fra publisering på nettstedet. Du bør derfor med jevne mellomrom besøke denne siden for å se gjennom gjeldende vilkår, slik at du er klar over eventuelle slike revisjoner du er bundet til. Du samtykker derfor i å gjennomgå vilkårene hver gang du går inn på nettstedet, slik at du kan være klar over eventuelle endringer i disse vilkårene. Datoen for disse vilkårene sist ble revidert, er angitt øverst i disse vilkårene.

Enhver bruk av nettstedet etter slike endringer vil bli ansett som din aksept av det samme. 

Hvis du ikke godtar de oppdaterte vilkårene, må du slette pasientkontoen din.

RETT TIL Å BLI GLEMT

Ved sletting av pasientkontoen din, vil vi slette all informasjon vi har om deg. 

Leverandører er imidlertid bundet av loven til å beholde en kopi av journalen din i en viss varighet, som kan variere fra en medlemsstat til en annen, og det er derfor Operatøren også.

GENERELT

I tilfelle at noen av vilkårene anses av en domstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon å være uhåndhevbare, skal slike bestemmelser begrenses eller elimineres i den minste grad som er nødvendig, slik at disse vilkårene ellers skal forbli i full kraft og effekt.

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående emnet her.

Enkelte bestemmelser i disse vilkårene kan bli erstattet av uttrykkelig utpekte juridiske merknader eller vilkår som finnes på bestemte sider på nettstedet.

Opphavsrett/varemerkeinformasjon. Copyright © HR Healthcare Limited. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker, logoer og tjenestemerker ("merkene") som vises på nettstedet er vår eiendom eller eiendom til andre tredjeparter. Du har ikke lov til å bruke merkene uten vårt skriftlige samtykke på forhånd eller samtykke fra en slik tredjepart, som kan eie merkene.

Bare for artikkel 14(2)(c) og 28 i rådsdirektiv 2006/112/EC (om det felles systemet for merverdiavgift) og tilsvarende nasjonal lovgivning, og underlagt eventuelle andre lovkrav gitt i eller som gjelder disse vilkårene, skal operatøren anses å levere produktene og tjenestene til deg, og leverandørene skal følgelig anses å ha levert disse produktene og tjenestene til operatøren.

HVORDAN KONTAKTER DU OSS

Hvis du ønsker å klage på nettstedet, vennligst kontakt oss. 

Hvis du av en eller annen grunn trenger å kontakte oss, er den enkleste måten å kontakte oss direkte via E-post på [[email protected]].

For å hjelpe oss med å identifisere deg, vennligst inkluder kontoopplysningene dine eller, hvis aktuelt, bestillingsnummeret ditt.

Når det i disse vilkårene henvises til skriftlig kommunikasjon, skal dette anses å inkludere kommunikasjon gjort av oss i form av meldinger på skjermen, varsling, forespørselsfelt eller annen kommunikasjon eller informasjon gitt til deg via nettstedet, eller via e-post ved å bruke en e-postadresse som du har gitt oss for kommunikasjon med deg. Bestemmelsene i denne klausulen skal ikke gjelde kravene til forkynnelse av dokumenter i rettssaker.

La oss hjelpe deg med å velge bedre.

Foreslå en behandling

Fortell oss om du leter etter en spesifikk tilstand eller behandling, så vil vi se nærmere på det for deg.

Det kan hende at vi sender deg epost om problemet, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.

Spør eller foreslå noe.

Send inn ditt spørsmål her, eller fortell oss om du har funnet et problem på siden vår.

Det kan hende at vi sender deg e-post angående spørsmålet ditt, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.
4.8

Vår gjennomsnittlige karakter basert på 3331 anmeldelser.

Fortell oss om et problem

Jeg godtar bruksvilkår.
Vi vil sende deg epost vedrørende ditt spørsmål. Du kan til enhver tid velge bort disse.

Hva likte du med den?

Hva likte du ikke med den?

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig. Vi tar sikte på å besvare alle spørsmål i løpet av en arbeidsdag.

Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev. Hold et øye på innboksen din for våre siste oppdateringer.

news-letter

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få siste nytt om og mer.

Ved å klikke på ''Abonner nå'' godtar du vår personvernerklæring. Redaksjonell politikk.