Sildenafil

Kontraindikasjoner og advarsler ved bruk av Sildenafil

Nesten alle med ED kan trygt ta i bruk Sildenafil. Men noen helsetilstander kan gjøre Viagra upassende for deg, eller øke risikoen for bivirkninger. Enkelte legemidler kan også påvirke virkningen av Viagra. 

Så du bør alltid rådføre deg med en lege før du bruker Viagra. Du kan også sende oss en medling hvis du lurer på noe, eller om endrer seg.

Innholdsfortegnelse
Klinisk gjennomgått av
Mr Craig Marsh
Farmasøyt
den 13. desember 2022.
Møt Craig  
Craig
Var denne artikkelen nyttig for deg?

Er Viagra farlig?

For menn flest er ikke Viagra farlig. Men for menn med visse tilstander, kan det være det.

Stort sett, hvis du bruker Viagra, vil du antakelig ikke merke noen bivirkninger, eller, hvis du gjør det, vil de sannsynligvis være milde.

Viagra kan være spesielt farlig hvis den tas av noen som også tar nitrater eller nitrogenoksid. Denne kombinasjonen av legemidler er ikke trygg. Du bør gjøre legen oppmerksom hvis du tar, eller nylig har tatt, denne typen legemidler.

Viagra er en trygg behandling som har gjennomgått nøyaktige kliniske studier. Den har blitt vellykket brukt av millioner av menn rundt om i verden. Det er viktig å huske at Viagra er en medisin og ikke for fritidsbruk. Du bør ikke ta Viagra om du ikke har ED.

Sildenafil-advarsler

Hvor godt Viagra fungerer for deg kan ha mye å gjøre med andre helsetilstander. Du vil ønske å vite hvilke helsetilstander som vanligvis er involvert, hva det betyr for din behandling, og hvordan du kan holde deg frisk mens du fortsatt oppnår gode ereksjoner.

Ett av de tiltalende aspektene ved sildenafil, er at den kommer i tre doseringer. Dette betyr at legen din kan justere styrken av din behandling for å passe dine behov.

Menn flest begynner med 50mg-doseringen. Men hvert individ sin medisinske historikk kan påvirke deres startdosering.

På den ene siden, hvis du merker milde bivirkninger av 50mg, men at Viagra ellers fungerer bra for deg, så kan legen din senke dosen din til 25mg.

På den andre siden, hvis du føler at ereksjonene dine ikke er helt gode nok på 50mg, og du ikke har opplevd bivirkninger, så kan legen din øke dosen din til maksdosen på 100mg.

Du har høyere risiko for å utvikle ED om du har diabetes. ED kan forårsakes av ulike fysiske faktorer koblet til diabetes.

Det finnes likevel noen gode nyheter. Diabetikere med ED kan behandles med Viagra eller andre PDE5-hemmere. En klinisk studie viste at nesten 60% av diabetiske deltakere med ED rapporterte om ereksjonsforbedringer når de tok Sildenafil.

Hvis du har diabetes og Viagra ikke hjelper dine ereksjoner, så finnes det andre muligheter tilgjengelig, som ikke-orale alternativer som injeksjoner, kremer og vakuumpumper.

ED assosieres ofte med menn som har høyt blodtrykk. Herdingen av blodårer kan forhindre en god blodtilførsel fra å nå penis, som etter tur gjør ereksjoner vanskelige å oppnå. Et annet aspekt ved høyt blodtrykk og ED er at sildenafil kan interagere med noen av de aktive ingrediensene som finnes i noen blodtrykk-legemidler.

Viagra kan brukes med forsiktighet av disse med høyt blodtrykk, men legen kan ønske å holde øye med blodtrykknivåene.

Alle opplevde bivirkninger ved bruk av sildenafil bør rapporteres til legen din. Hvis du merker noen bivirkninger som en endring i blodtrykk, eller en rask hjerterytme, så bør du oppsøke medisinsk hjelp.

Øker Viagra blodtrykket?

En endring i blodtrykk er en uvanlig bivirkning koblet til Viagra. Hvis du merker symptomer som en endring i blodtrykket, snakk med legen din.

Viagra sin aktive ingrediens har vist seg å beskjedent senke blodtrykk. Hvis du allerede har lavt blodtrykk, kan legen din foreslå en annen ED-behandling.

Viagra kan fortsatt brukes trygt om du er over 70 år. Legen din kan trenge å ta i betraktning andre helsetilstander, men Sildenafil kan fortsatt være et alternativ.

Det kan være at du har begynt på 25mg-doseringen for å se hvordan kroppen din reagerer på behandlingen. Dette er ofte tilfellet for de med underliggende nyre- eller leverproblemer, ettersom disse tilstandene kan endre farten som Viagra går ut av kroppen.

Hjerte-kar-komplikasjoner, noen ganger funnet hos menn over 70 år, kan bety at Viagra ikke er den mest passende ED-behandlingen.

Hvis du er over 70 år og er generelt frisk, så kan Sildenafil vurderes som et alternativ til å hjelpe med erektil dysfunksjon.

Prostataoperasjon kan forårsake impotens. Likevel kan Viagra og andre PDE5-hemmere brukes som en del av en penis-rehabilitering.

Det er viktig å ha en samtale med legen eller spesialisten din om å gjenoppnå seksuell funksjon etter operasjon.

Hvis oral medisin ikke fungerer, så er det andre ED-behandlingsalternativer som er tilgjengelig til å prøve.

Kontraindikasjoner ved Sildenafil og Viagra

Ikke alle kan ta Sildenafil eller Viagra. De med alvorlige hjerte- eller leverproblemer, sjeldne arvede øyetilstander som retinitis pigmentosa, eller de som har opplevd synstap på grunn av “non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy” (NAION) bør advares mot å ta Sildenafil.

Det kan være en kobling mellom sildenafil og permanent skade på synet for de med arvede øyetilstander.

Andre tilstander som må vurderes når man ser på Sildenafil som ED-behandling, er Peyronies sykdom eller deformert penis, sigdcelleanemi, leukemi, myelomatose, magesår, hemofili og andre blodpropptilstander.

Der PDE5-hemmere ikke er en passende ED-behandling på grunn av en medisinsk kontraindikasjon, vil legen din kunne diskutere alternative muligheter.

Kan du ta Viagra etter et hjerteinfarkt?

Hvordan du kommer deg etter å ha fått et hjerteinfarkt kan endre når eller om du kan ta Viagra. Når legen din gir deg klarsignal til å komme igang med moderat fysisk aktivitet, da fyrer du igjen opp sexlivet. Skulle du likevel trenge noe hjelp med å oppnå en ereksjon, så kan Viagra hjelpe.

Medisinen som du gis etter et hjerteinfarkt kan noen ganger interagere med Viagra. Vi vil snakke mer om Viagra og legemiddelinteraksjoner lenger ned på siden.

Når du har en samtale med en lege om behandling for ED, sørg for å informere legen om din medisinske historikk. Hvis du er bekymret rundt virkningene av Viagra når det gjelder press på hjertet, bør du ta en prat med legen din.

Kan du ta Viagra med et hjerteproblem?

Å ta Viagra når du har et hjerteproblem kan avhenge av flere faktorer. Dette kan være alderen din, hvor alvorlig problemet er, og hvilke medisiner du tar. Personen som gir deg medisinen vil ta de i betraktning.

Hvilke legemidler bør ikke tas sammen med Viagra?

Det er flere legemidler som ikke bør tas sammen med Viagra. Nitrater (medisiner gitt for brystsmerter), nitrogenoksid-donorer som amylnitrat (også kjent som “poppers”) og Riociguat.

Hvis du tar noen av disse medisinene, må du informere legen. De kan fortelle deg hvilke andre ED-behandlinger som kan passe deg bedre.

Viagra og nitrater for brystsmerter

Sildenafil og nitrater bør ikke tas sammen, fordi de kan begge senke blodtrykket. De potensielle hypotensive virkningene av hver medisin når den kombineres kan resultere i betydelig livstruende virkninger.

Hvis du har fått nitrater for brystsmerter eller en annen tilstand, må du snakke med legen din om å ta Viagra.

Viagra og legemidler for høyt blodtrykk i lungene

Sildenafil, den aktive ingrediensen i Viagra, brukes også for å behandle høyt blodtrykk i lungene. Derfor, hvis du allerede tar legemidler for å behandle høyt blodtrykk i lungene, så kan det være en kumulativ effekt som kan forårsake farlige bivirkninger.

Viagra og Riociguat

Riociguat brukes for å behandle pulmonær arteriell hypertensjon (høyt blodtrykk i lungene) og kronisk tromboembolisk pulmonær hypertensjon (høyt blodtrykk forårsaket av blodpropper i lungene). Hvis det tas sammen med en PDE5-hemmer som Viagra, kan de hypotensive virkningene av medisinen øke. Dette betyr at blodtrykket ditt kan falle for lavt.

For å unngå farlige interaksjoner, sørg for å si fra til legen din hvilke medisiner du tar.

Hvilke legemidler kan forårsake mulige interaksjoner med Sildenafil?

Det finnes noen legemidler som potensielt kan føre til interaksjoner når de tas med Viagra. Avgjørelsen om å ta disse legemidlene samtidig, kan evalueres av legen på individuell basis, siden å gjøre det kan kreve overvåking.

Avhengig av medisinen du tar, kan legen din foreslå en lavere startdose med Viagra for å se hvordan det går.

Blodtrykkmedisiner og Viagra

Legen din trenger å vite om du tar medisiner for blodtrykk. Dette er viktig over det hele, uansett hvilken type blodtrykkbehandling du går på.

Kategorien medisiner kalt alfablokkere brukes for å behandle høyt blodtrykk og forstørret prostata. Alfablokkere kan interagere med Viagra, og fører dermed til bivirkninger.

Hvis du tar alfablokkere og har ED, så er det normalt at Viagra (eller andre PDE5-hemmere) kun blir gitt når blodtrykket er vel kontrollert. Ikke bli overrasket om legen din foreslår at du begynner på 25mg-doseringen.

Lisinopril og Viagra

Lisinopril hører til gruppen medisiner kjent som ACE-hemmere, og er en annen behandling for høyt blodtrykk. Det kan tas sammen med PDE5-hemmere som Viagra, men det kan kreve overvåking.

Hvis du opplever bivirkninger som indikerer lavt blodtrykk, for eksempel å føle at man skal besvime, svimmelhet eller en rask puls eller hjerterytme, snakk med legen din. Disse bivirkningene vil mer sannsynlig oppstå når du begynner med sildenafil.

Losartan og Viagra

Losartan kan hjelpe med å behandle høyt blodtrykk og hjertesvikt. Det er en angiotensin-II-reseptorblokker. Sildenafil kan øke hvor mye Losartan senker blodtrykket. De kan tas sammen, men ekstra forsiktighet kan være nødvendig.

Amlodipin og Viagra

Amlodipin er et annet legemiddel for å senke blodtrykket. Derfor bør man være forsiktig når det brukes sammen med Viagra.

Terazosin og Viagra

Terazosin er en alfablokker. Derfor, hvis den tas med Viagra, bør du være klar over mulige bivirkninger ved lavt blodtrykk.

Kan Viagra tas med betablokkere?

Noen legemidler for blodtrykk, som betablokkere, kan kobles til ED. Derfor, om du tar dem og merker ED-symptomer, så bør du snakke med legen din. Det finnes ulike typer behandlinger for hypertensjon, og det kan være verdt å utforske dem, veiledet av legen din, for å se om problemet løser seg.

Antidepressiva og Viagra

Antidepressiva-medisiner kan forårsake ED for noen menn. Men mental helse og evnen til å oppnå en ereksjon kan også henge sammen. Som med alle medisiner, og som vi har nevnt mange ganger tidligere, bør du si fra til legen din om du tar antidepressiva. Dette kan påvirke tilnærmingen som tas for å adressere din ED.

Sertralin og Viagra

Sertralin er en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) som brukes til å behandle depresjon. SSRI kan kobles til ED, og hyppigheten estimeres mellom 25-73%. Hvis du tar SSRI, bør du informere legen din om du merker ED-symptomer. Ikke slutt med å ta medisinen din, eller gjøre noen endringer til du har diskutert dette med din lege. Sertralin og Viagra kan brukes sammen, men kan kreve overvåking.

Kan du ta Viagra samtidig som andre ED-behandlinger?

Viagra er et veldig godt valg av behandling for mange menn som opplever ED. Likevel vil det for noen ikke virke så godt som de hadde håpet. Dette kan føre til at man legger til flere behandlinger for å toppe ereksjonsresponsen. Å gjøre det kan være farlig, og er ikke anbefalt.

Kan du ta Cialis og Viagra sammen?

Å blande Cialis og Viagra er en dårlig idé. Å gjøre det kan være farlig og øke sannsynligheten for at bivirkninger oppstår, inkludert priapisme, som kan forårsake alvorlig skade til cellene i din penis. Det er også verdt å merke seg at begge legemidler, selv om de inneholder ulike aktive ingredienser, så virker de på samme måte. Derfor vil det å kombinere to PDE5-hemmere ikke øke styrken av din ereksjon.

Så hvis du i det hele tatt vurderer å ta Cialis og Viagra sammen, fordi din nåværende behandling ikke fungerer for deg, så vil det første steget være å snakke med legen din. Det finnes mange ED-behandlingsalternativer der ute, og de fleste ED-tilfeller kan behandles uten å risikere de viktige peniscellene.

Å blande urtemedisin med Sildenafil

Du bør inkludere alle urtemedisiner når du lister medisinene dine til legen din. Dette tillater dem å sjekke om kombinasjonen er trygg for deg. For eksempel kan urtemedisinen johannesurt gjøre sildenafil mindre effektiv.

Kan du drikke alkohol og ta Viagra på samme tid?

Å drikke alkohol på samme dag som du tar Viagra vil sannsynligvis ikke forårsake noen interaksjoner. Det er likevel best å drikke med moderasjon siden for mye alkohol kan påvirke din evne til å oppnå en ereksjon, selv med Viagra for å styrke din prestasjon.

Å ta rusmidler og Viagra

Rusmidler kommer med sin egen lange liste med potensielle problemer, siden man aldri virkelig vet hva man får i kroppen sin. Hvis du da begynner å blande dem med annen medisin, som Viagra, så kan du skape en oppskrift på katastrofe.

Det er også ganske mulig at rusmidler kan kobles til en årsak for ED. Bivirkningene av å ta rusmidler som kokain kan bety at å få en ereksjon er vanskeligere.

Ingrediensen amylnitrat, som finnes i “poppers”, kan kombinert med Viagra forårsake et farlig blodtrykksfall. Som vi allerede har vært inne på, bør aldri sildenafil og nitrater tas sammen.

Viagra og hasj (eller cannabis) bør også unngås. Anekdotisk kobles cannabis til dårlig seksuell funksjon. Likevel, på grunn av mangel på forskning på området, er det vanskelig å avgjøre det eksakte forholdet mellom hasj og ED. Dette kan også sies om de potensielle interaksjonene mellom cannabis og Viagra. De som bruker hasj for fritidsgrunner bør ikke ta Viagra, siden det ikke er helt forstått hvordan de to interagerer.

Hvis du er bekymret rundt din rusmiddelbruk, kan du snakke med fastlegen din.

Hvordan unngå sildenafil-interaksjoner

Listen over potensielle legemiddel-interaksjoner når du tar sildenafil kan være litt skremmende. Men det er en enkel måte å holde interaksjonene i sjakk på. Og det er å være åpen og ærlig når du snakker med legen din om medisinen din. Gi dem det fulle bildet, så vil de kunne gjøre veloverveide avgjørelser om behandlingen din.

Det du kan gjøre for å minimere potensielle interaksjoner, er å lese pasientinformasjonsvedlegget som kommer med behandlingen din, og ta medisinen som legen din har sagt. Hvis du merker noen bivirkninger når du tar Viagra, rapporter tilbake til legen din for å se om noen justeringer kan gjøres.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref9
Reference Popover #ref10
Reference Popover #ref11
Denne siden ble klinisk gjennomgått av Mr Craig Marsh, Farmasøyt den 13. desember 2022. Neste gjennomgang av innholdet er forventet den 13. desember 2024.

Hvordan vi innhenter informasjon.

Når vi gir deg statistikk, data eller en konsensus, så forteller vi deg hvor de stammer fra. Vi anser kun data fra anerkjente kilder som klinisk pålitelige. Det gjelder blant annet statlig finansierte helseorgan, fagfellevurderte medisinske tidsskrift eller anerkjente analyse- eller dataorgan. Les mer om dette i vår redaksjonelle politikk.

La oss hjelpe deg med å velge bedre.

Foreslå en behandling

Fortell oss om du leter etter en spesifikk tilstand eller behandling, så vil vi se nærmere på det for deg.

Det kan hende at vi sender deg epost om problemet, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.

Spør eller foreslå noe.

Send inn ditt spørsmål her, eller fortell oss om du har funnet et problem på siden vår.

Det kan hende at vi sender deg e-post angående spørsmålet ditt, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.
4.8

Vår gjennomsnittlige karakter basert på 3331 anmeldelser.

Fortell oss om et problem

Jeg godtar bruksvilkår.
Vi vil sende deg epost vedrørende ditt spørsmål. Du kan til enhver tid velge bort disse.

Hva likte du med den?

Hva likte du ikke med den?

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig. Vi tar sikte på å besvare alle spørsmål i løpet av en arbeidsdag.

Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev. Hold et øye på innboksen din for våre siste oppdateringer.

news-letter

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få siste nytt om og mer.

Ved å klikke på ''Abonner nå'' godtar du vår personvernerklæring. Redaksjonell politikk.