Vi er ikke tilgjengelige i landet ditt akkurat nå, men vi håper å være det snart.

Sammenlign alle røykesluttmedisiner

Vi vet at røyking ikke er bra for vår helse. Så hvis du er på det punktet hvor du ønsker å stumpe røyken for godt, skal du vite at du ikke trenger å gjøre det uten hjelp. 

Du lurer kanskje på hva som er den beste måten å stumpe røyken på? Champix og Zyban er to reseptbelagte legemidler (uten nikotin) som kan hjelpe folk til å slutte å røyke. Men selv om begge legemidlene kan hjelpe deg til å slutte å røyke for godt, har de ulike virkningsmekanismer. Her ser vi på forskjellen mellom dem, om de er like effektive som nikotinerstatningsprodukter (NEP), og om noen av dem er egnet for deg. 

Aktivt virkestoff
Apotek status
Form
Holdbarhet
Priser starter fra
Produsert/markedsført av
Tilgjengelige doser
Virker i
Zyban

Zyban

Buproprion

Tablett som frigjør sakte og gir deg god støtte med lyster. Niukers løp.

Se behandlinger  
Bupropion
Reseptbelagt
Tablett
Ikke relevant
GlaxoSmithKline
150 mg
7 uker

Champix

Varenicline

Slutt med røyking ved å håndtere lyster og abstinenser med en tolvukers tablett.

Se behandlinger  
Vareniklin
Reseptbelagt
Tablett
Ikke relevant
Pfizer
0,5 mg; 1 mg
2-12 uker
  • Med forbehold om endringer av produsenten.
  • Tiden det tar før effekten inntrer og hvor lenge den varer er estimater.
  • Les pakningsvedlegget for nærmere informasjon om behandlingen din.
Innholdsfortegnelse
Var denne artikkelen nyttig for deg?

Vareniklin vs bupropion: hvordan man velger røykesluttmedisiner

Nikotinerstatningsprodukter anbefales vanligvis som førstevalg for personer som ønsker å stumpe røyken. Det er imidlertid ikke alltid effektivt når det brukes alene, slik at noen pasienter blir anbefalt å prøve en reseptbelagt medisin istedenfor eller ved siden av nikotinerstatningsproduktet de bruker. Champix og Zyban utgjør den samme funksjonen, men der ender likheten dem imellom.

Champix er produsert av Pfizer, og medisinen ble godkjent og utgitt som et røykesluttmiddel i 2006. Det aktive virkestoffet er vareniklin tartrate. Til sammenligning har Zyban eksistert over mye lengre tid. Den er produsert av GlaxoSmithKline og ble utgitt som et røykesluttmiddel tilbake i 1997. Den ble imidlertid utviklet som et antidepressivt middel på 1980-tallet, på grunn av virkestoffet bupropion, som har antidepressive egenskaper.

Hvilke forskjellige typer av røykesluttmedisiner finnes?

Det finnes i hovedsak to ulike behandlingstyper som hjelper folk med å stumpe røyken. Disse inkluderer nikotinerstatningsprodukter (NEP) og reseptbelagte medisiner. NEP anbefales vanligvis som førstevalg siden det generelt er mindre bivirkninger knyttet til disse produktene.

Nikotinerstatningsprodukter tar sikte på å tilføre kroppen en veldig lav dose av nikotin som ikke inneholder de skadelige kjemikaliene som finnes i tobakksrøyk. I mellomtiden bidrar røykesluttmedisiner til at kjemikalier i hjernen reduserer røyksuget som oppstår når du ikke lenger får i deg nikotin. Noen av medisinene hemmer i tillegg belønningssystemet i hjernen som gir deg lyst til å ta deg en røyk.

  • Nikotinerstatningsprodukter
  • Reseptbelagte medisiner

Nikotinerstatningsprodukter er tilgjengelige litt overalt, både hos legen, over disken i butikkene og på apotek. Det finnes et bredt utvalg av ulike produkter å velge mellom, inkludert plaster, tyggegummi, inhalatorer, tabletter, orale strimler, sugetabletter, nesespray og munnspray, noe som gjør det enklere å finne en som passer deg best. Mange oppdager at bruk av en kombinasjon av flere nikotinerstatningsprodukter er den beste måten å stumpe røyken på lang sikt.

Du kan kun få reseptbelagte røykesluttmedisiner gjennom en lege. Grunnen til dette er at disse medisinene kan forårsake bivirkninger, og legen må vurdere om de er egnet for deg før du kan få dem forskrevet. Du vil i tillegg bli fulgt opp av legen under behandlingen. Det finnes to reseptbelagte medisiner til bruk ved røykeslutt. Disse er Champix og Zyban, som er tilgjengelige i form av tabletter som inntas oralt. 

Champix er et av de mest kjente merkene for røykesluttmedisiner. Virkestoffet i Champix er vareniklin, og du kan ikke bruke denne medisinen dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene den inneholder. Vareniklin er ikke anbefalt til bruk av personer under 18 år, gravide, ammende eller av personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Vareniklin (Champix) bidrar til å lindre røyketrangen og abstinenssymptomer som oppstår ved røykeslutt. Det gjør den ved å stimulere nikotinreseptorene og etterligne effekten av nikotin. Den reduserer også gleden av å røyke ved å blokkere signaler til belønningssystemet i hjernen som utløses ved inhalering av nikotin. Sånn sett kan den være effektiv for personer som har glede av å røyke, for eksempel sosiale røykere.

Hva er fordeler og ulemper ved vareniklin?

Vareniklin er kun tilgjengelig på resept, noe som betyr at du må til en konsultasjon hos legen din for å få den. Behandling med vareniklin varer rundt 12 uker, noe som er lengre enn en behandling med bupropion, hvoretter behandlingen vurderes. Det kan være mulig for deg å fortsette med behandling utover de 12 ukene, om det er nødvendig.

Den største fordelen med vareniklin er at risikoen for bivirkninger ikke er så høy som den er med bupropion. Det at behandlingsforløpet er lengre vil også bety at slutteforsøket ditt kan bli mer vellykket i forhold til etter én behandling med bupropion.

Hva er alternativene til Champix? 

Ettersom at Champix har blitt tilbakekalt av Pfizer av sikkerhetsgrunner, er det mange som ser etter et alternativ til Champix. Når det gjelder medisiner på markedet, kan det hevdes at bupropion (Zyban) er det nærmeste alternativet. Forskning tyder på at det ikke er fullt så effektivt som Champix, men det har ikke noe å si. En kur med Champix varer rundt 12 uker, mens en kur med Zyban vanligvis bare varer i 7-9 uker, så du trenger ikke å ta det så lenge.

De fungerer begge på en lignende måte i hjernen, som er å gjøre det mindre fristende og behagelig å røyke.

Hvis du vil gå for noe annet, så finnes det nikotinerstatningsprodukter. Dette er ikke akkurat en «like for like» erstatning for Champix, men det kan være et godt alternativ om bupropion ikke er egnet for deg, eller hvis du har prøvd det før uten at det har fungert. 

Hva innebærer bytte fra Champix til et alternativ?  

Hvis du har tatt Champix og ikke kan få det lenger, eller du har tatt det tidligere og vil bruke en lignende behandling, kan du enkelt bytte. Du må starte den nye kuren fra bunnen av slik at kroppen din venner seg til den nye behandlingen, som betyr at du starter med en lav dose som økes gradvis. 

Så hvis du for eksempel bytter fra Champix til Zyban, må du trappe ned dosen av din nåværende behandling gradvis mens du øker dosen av den nye behandlingen. Dette kan bety å gå fra fire tabletter om dagen til én, noe som er nødvendig for at kroppen din skal venne seg til det nye aktive virkestoffet.

Zyban er et populært merke av røykesluttmedisiner. Den inneholder virkestoffet bupropion. Selv om bupropion i utgangspunktet ble utviklet som et antidepressivum, har den vist seg å være en effektiv behandling for røykeslutt. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig kartlagt, men det antas at den hemmer reopptak av dopamin og noradrenalin – to kjemikalier som fungerer som stimulanter og utløser velbehag. Dette bidrar til å redusere den følelsen av nytelse som røykere opplever, noe som fører til redusert trang til å røyke.

Zyban er ikke anbefalt til behandling av personer under 18 år, gravide eller ammende eller personer med epilepsi, bipolare lidelser eller spiseforstyrrelser.

Hva er fordeler og ulemper ved bupropion?

Bupropion kan kun fås på resept av legen. Behandlingen varer vanligvis bare i omtrent 7-9 uker, som innebærer at du vil trenge mer enn én behandlingsrunde før du lykkes med å stumpe røyken.

Den har høyere bivirkningsrisiko, og pasientenes blodtrykk må monitoreres under behandlingen. Den er imidlertid rimeligere enn vareniklin, og noen anser bivirkninger assosiert med bupropion som mindre alvorlige enn de som er assosiert med vareniklin.

Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) regnes som den beste metoden for røykeslutt av mange tidligere røykere. Behandlingen består av en rekke ulike produkter som er designet til å tilføre kroppen en liten mengde nikotin – som er nok til å dempe røyketrangen og mildne abstinenssymptomer – men uten karbonmonoksid, tar og andre kjemikalier som finnes i tobakksrøyk. NEP inkluderer:

Nikotinplaster

Nikotinplaster festes til huden på samme måte som et vanlig plaster, og frigjør nikotin gradvis som tas opp gjennom huden og når blodstrømmen. Denne langsomme frigjøringen av nikotin bidrar til å redusere abstinenssymptomer og trang, Det er veldig diskré da det kan brukes under klær.

Nikotintyggegummi

Nikotintyggegummi frigir små mengder nikotin i munnen mens du tygger den. Når du lar tyggegummien ligge mellom tannkjøttet og kinnet passerer nikotinet over til blodstrømmen og bidrar til å holde røyksuget i sjakk. Pasientene rådes vanligvis til å tygge en tyggegummi hver 1.-2. time, opptil seks uker.

Nikotinsugetabletter

Nikotinsugetabletter virker på en lignende måte som tyggegummien. Pasientene plasserer sugetabletten i munnen og lar den løse seg opp slik at nikotin tas opp langsomt i blodstrømmen. Det er veldig viktig at du tar sugetablettene nøyaktig som anvist da du ikke vil oppnå ønsket effekt dersom du tar for få, og hvis du tar for mange kan du få bivirkninger.

Nikotin nesespray

Den sprayes direkte inn i nesen. Ved administrering passerer nikotin gjennom myke slimhinner i nesen og inn i blodstrømmen. Dette bidrar til å redusere røyketrangen, og hjelpe deg med å bryte med røykevanene.

Nikotin inhalator

Nikotin inhalatoren frigir nikotin med en gang, noe som gjør den spesielt effektiv til å motvirke plutselig røyketrang. Inhalatoren ligner litt på sigaretter av plast og inneholder 15mg nikotin som tas opp i munnhulen.

Hva er fordeler og ulemper ved NEP?

En av de største fordelene med nikotinerstatningsprodukter er at de kan brukes av de fleste, inkludert personer under 18 år, men over 12 år (med unntak av sugetabletter som bare kan gis etter at man har fått medisinske råd). Gravide og ammende anbefales å unngå NEP. Bivirkninger av NEP er også generelt mindre alvorlige enn reseptbelagte legemidler.

De eneste reelle ulempene ved NEP er at de egentlig ikke reduserer gleden ved røyking, og at det fortsatt involverer inntak av nikotin, selv om det er i mye mindre doser.

Hva er den beste måten å stumpe røyken på?

Det er ingen ”beste” måte å stumpe røyken på for storrøykere. Det er heller ingen beste måte tilpasset alle sosiale røykere som vil slutte. Det som fungerer for en person trenger ikke å fungere for en annen, og det kan hende at du ikke lykkes ved første forsøk med den behandlingen du velger. Det kan faktisk kreve flere forsøk før du lykkes med å stumpe røyken, så ikke bli skuffet om du ikke klarer det den første gangen. Utholdenhet er nøkkelen, og det er også viktig at du er åpen for å prøve ulike behandlinger som kan hjelpe deg med å stumpe røyken for godt.

Du kan alltid kontakte en av våre eksperter som kan tilby deg støtte og råd om du sliter med å lykkes.

Få hjelp til å finne den rette behandlingen for røykeslutt

Dersom du er klar til å stumpeCustomer-Satisfaction.png røyken for godt, men er usikker på hvilke produkter eller legemidler som kan hjelpe deg til å bli kvitt røykevanen, kan våre eksperter hjelpe deg. Vi tilbyr en rekke behandlinger for røykeslutt, og kan hjelpe deg gjennom prosessen.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Denne siden ble klinisk gjennomgått av Dr Daniel Atkinson, Klinisk ansvarlig den 04. januar 2023. Neste gjennomgang av innholdet er forventet den 03. januar 2025.

Hvordan vi henter informasjon.

Når vi gir deg statistikk, data eller en konsensus, så forteller vi deg hvor de stammer fra. Vi anser kun data fra anerkjente kilder som klinisk pålitelige. Det gjelder blant annet statlig finansierte helseorgan, fagfellevurderte medisinske tidsskrift, anerkjente analyse- eller dataorgan. Les mer om dette i Redaksjonell politikk

Velg hvordan du tar vare på din helse.

Vi kan helse, men du kjenner deg selv.
Våre eksperter forteller deg hva som er trygt, men det er du som bestemmer hva som er best.

Start en konsultasjon når det passer deg

Svar på noen få spørsmål og fortell oss om deg selv. Få skreddersydde råd av våre leger slik at du kan ta bedre valg.

Behandlinger som er forenlige med ditt liv

Velg den behandlingen du foretrekker og hvor ofte du ønsker å få den levert.

Din helse utvikler seg

Vi vet at ting endrer seg. Det er i livets natur. Vi vil følge deg opp regelmessig for å forsikre at behandlingen din fortsatt er riktig for deg.

Kontroll ved dine fingertupper

Pause. Endre. Hoppe over. Starte på nytt. Når du vil.

Treated

Hvordan det har gått så langt.

Treated.com er rangert med 4.8 ut av 5 av 3331 kunder på Yotpo

551

On time

551

Efficient

551

Excellent service. I received my medication the very next day.

551

Easy to use and fast delivery

551

Great

551

Fast secure service

551

Shipped promptly and securely.

551

Great fast moving company

551

Great experience

551

Excellent service

551

Amazing service. Super impressed

551

Very fast delivery well packaged can’t fault it

551

Good service quick delivery

551

On time delivery packaging is very nice

551

5 star across the board

551

Shipping good service & doctors are extremely good very pleased to say the least.

551

Efficient delivery service

551

Works just as advertised

551

Excellent service, prompt, reliable, brilliant customer service, practical, convenient and great doctors av available. Fully recommend 👍

551

Excellent service

551

Very fast, efficient, responsive service, as always. Highly recommend!

551

Brilliant service. Fast response from doctor and fast delivery of treatment. I will be using this service now indefinitely

551

Great service

551

Efficient thanks

551

First class service

551

Outstanding service.. Very prompt at answering enquiries and providing advice and recommendations

551

Always prompt and quick delivery

551

Perfect abd professional

551

Excellent

551

Amazing

551

Easy and fast service. Reviewed by a doctor the same day and received the medication the following morning. Excellent, will use again.

551

Excellent service, able to order exactly the right brand of tablets for me.

551

DPD was messed us about with delivery dates, got it in the end.

551

Excellent customer service and delivery service and the website is easy to use

551

Fab service x

551

Shipping prompt frost rate

551

great service and spot on delivery service

551

Very good service

551

Very fast delivery - next day. Would definitely use them again

551

It was amazing thanks

551

Every was said in previous statement

551

Great

551

very grateful for you service.

551

The service was speedy and user friendly!

Meld deg på vårt nyhetsbrev, så får du nyttig informasjon rett i innboksen.

Vi tilpasser helsetjenester til deg. Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få tilsendt spesifikke helserelaterte artikler som utgjør en forskjell.

Ansvarsfraskrivelse: Denne informasjonen er ikke ment som en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Hvis du lurer på noe eller er bekymret for din helse, må du snakke med en lege.

Legg til en behandling for å sammenligne

Foreslå en behandling

Fortell oss om du leter etter en spesifikk tilstand eller behandling, så vil vi se nærmere på det for deg.

Det kan hende at vi sender deg epost om problemet, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.

Spør eller foreslå noe.

Send inn ditt spørsmål her, eller fortell oss om du har funnet et problem på siden vår.

Det kan hende at vi sender deg e-post angående spørsmålet ditt, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.
4.8

Vår gjennomsnittlige karakter basert på 3331 anmeldelser.

Fortell oss om et problem

Jeg godtar bruksvilkår.
Vi vil sende deg epost vedrørende ditt spørsmål. Du kan til enhver tid velge bort disse.

Hva likte du med den?

Hva likte du ikke med den?

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig. Vi tar sikte på å besvare alle spørsmål i løpet av en arbeidsdag.

Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev. Hold et øye på innboksen din for våre siste oppdateringer.

news-letter

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få siste nytt om Slutt med røyking og mer.

Ved å klikke på ''Abonner nå'' godtar du vår personvernerklæring. Redaksjonell politikk.