Kombinasjonspiller

Innholdsfortegnelse
Klinisk gjennomgått av
Dr Daniel Atkinson
Klinisk ansvarlig
den 15. desember 2022.
Møt Daniel  
Daniel
Var denne artikkelen nyttig for deg?

Bivirkninger av kombinasjonspiller

Kombinasjonspiller er et prevensjonsmiddel som inneholder to hormoner: østrogen og progesteron. Disse hormonene kan forhindre frigjøring av en eggcelle fra eggstokken, og i tillegg hindre at en eggcelle blir befruktet av en sædcelle ved å bidra til endringer i livmorslimhinnen (endometriet) og slimet i livmorhalsen for at sædceller ikke skal forenes med eggcellen.

Det finnes en rekke forskjellige merker av kombinasjonspiller. Disse inneholder forskjellige varianter av progesteron og østrogen eller høyere doser av dem.

Når du starter på et nytt legemiddel, er det mulig at du kan utvikle noen bivirkninger. Noen av de vanligste bivirkningene av p-piller er ømme bryster, hodepine, kvalme, oppblåsthet, økt blodtrykksnivå, endringer i menstruasjonssyklusen og gjennombruddsblødning eller spotting. I de fleste tilfeller fremstår disse som milde og går over med tiden.

P-piller kan utløse alvorlige bivirkninger, selv om det er uvanlig. Blodpropp eller lever-, galleblære- og hjerteproblemer for å nevne noen.

Ulike p-piller kan ha ulike bivirkninger. Men du bør alltid kontakte medisinsk nødhjelp hvis du opplever noen av disse bivirkningene:

 • alvorlige magesmerter
 • hudinfeksjon
 • depresjon
 • synsproblemer
 • vedvarende kraftig blødning
 • alvorlig hodepine
 • anfall
 • gulsott
 • hevelse i bena
 • uteblitt menstruasjon i 2 påfølgende måneder.

Hvor sikker er pillen?

Pillen er sikker og kan være 99 % effektiv til å forhindre graviditet. Det betyr at 1 av 100 kvinner blir gravide per år ved korrekt og kontinuerlig bruk. Men som alle andre legemidler, finnes det ikke et «one size fits all»-konsept når det gjelder prevensjon. Det er ikke sikkert den er like riktig for deg som for andre.

Du bør alltid informere forskriveren om eventuelle medisinske tilstander du har under konsultasjonen. Vedkommende vil være i stand til å vurdere om pillen er sikker for deg.

Dersom du er over 35 år og røyker bør du ikke bruke kombinasjonspiller eller andre piller som inneholder østrogen. Du bør også unngå å bruke pillen dersom du har leverproblemer, dyp venetrombose eller lungeemboli, ukontrollert høyt blodtrykk, uforklarlig blødning fra skjeden, ukontrollert blodsukker, hjerteproblemer eller ammer.

Kliniske studier har vist at det er en sammenheng mellom p-pillen og brystkreft. Noen studier indikerer at p-piller øker risikoen for brystkreft, mens andre konkluderer med at bare p-piller som inneholder høye doser østrogen kan utløse denne risikoen. Det foreligger ingen definitive resultater på dette ennå, men du kan alltid diskutere dine bekymringer med fastlegen din.

Kan p-pillen forårsake hodepine?

Noen kvinner som bruker p-pillen rapporterer om bedring av migrene. Mens for andre kan p-piller forverre eller utløse hodepine. Dette avhenger av hvordan kroppen din responderer på medisinen og hormonnivået p-pillen består av.

Noen kvinner kan være sensitive for hormonene i p-piller, spesielt østrogen. Når kroppens østrogennivå synker opplever de symptomer på hodepine eller migrene. Nedgang i østrogennivået er i hovedsak sett hos kvinner rett før de får menstruasjon.

Hvis du allerede lider av menstruell migrene, kan kombinasjonspiller imidlertid balansere østrogennivået under menstruasjonssyklusen og bidra til å forhindre hodepine.

Hodepine er en av de vanligste bivirkningene av p-piller. Men dersom du opplever konstant hodepine mens du går på p-piller, eller forverring av hodepine, bør du kontakte forskriveren. Vedkommende skal kunne foreslå et alternativ som kan være mer egnet for deg.

Kan p-pillen forårsake hårtap?

Noen p-piller har vært assosiert med hårtap. Progestin som er en syntetisk form av det naturlige hormonet progesteron, er et av hormonene som brukes. Disse progestinene virker som androgener (mannlige hormoner) i kroppen. Når androgen aktiviteten øker, kan det resultere i at håret blir tynnere eller faller av. Det naturlige hormonet progesteron er et anti-androgen.

Men ikke alle kvinner som bruker p-piller opplever håravfall. Det avhenger av hvordan hårsekkene dine reagerer på hormonene i p-pillen du bruker. Og om du er følsom for hormonelle endringer som skjer i kroppen din.

Dersom du har en familiehistorie med hårtap, må du fortelle det til forskriveren under konsultasjonen din. Vedkommende vil vurdere en behandling med mer østrogen (og mindre progestin), da det kan trigge hårvekst. Du kan også velge et prevensjonsmiddel uten hormoner, som for eksempel kobberspiral.

Så selv om noen prevensjonspiller er koblet til hårtap, er det fortsatt en mulighet for at p-piller fremmer hårvekst.

Prevensjon: hvilke følelsesmessige bivirkninger kan det forårsake?

Perorale kombinasjonspiller tolereres godt av de fleste kvinner. Men noen kvinner går gjennom fysiske og følelsesmessige endringer mens de bruker dem. Depresjon, humørsvingninger, angst, tretthet, redusert sexlyst og premenstruell forverret humør er bare noen av de rapporterte emosjonelle bivirkningene av p-piller.

Selv om det ikke foreligger en klar sammenheng mellom depresjon og p-piller, har noen studier vist at det har vært høyere skårer på depresjon hos kvinner som bruker kombinasjonspiller.

Disse bivirkningene oppstår vanligvis når du starter med p-pillen, og er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner i løpet av noen få uker, men si fra til forskriveren dersom de vedvarer over lang tid. Vedkommende kan råde deg til å prøve et annet alternativ.

Det er mulig å bruke prevensjon uten å oppleve humørsvingninger, men det kan kreve litt tålmodighet å finne den beste p-pillen for deg.

Et alternativ kan være å gå for lavdose kombinasjonspiller da disse ikke gir humørsvingninger. Bruk av minipiller er en annen god måte å redusere sannsynligheten for humørsvingninger på, siden de har et lavt hormoninnhold.

I en studie ble det oppdaget at bruk av perorale prevensjonsmidler fører til strukturelle endringer i hjernen og emosjonell atferd hos kvinner. Dette resulterer i endringer i måten de reagerer på visse stimuli og tolererer ulike stressnivåer, noe som potensielt gjør dem mer sårbare for stemningsrelaterte symptomer. Så hvordan hjernen reagerer på prevensjon, kan være annerledes fra hvordan den normalt ville reagere.

En annen mental aspekt å ta i betraktning er stress, og om stress kan gjøre at prevensjon mislykkes. Selv om det ikke er bevist at stress påvirker effekten av p-pillen, er det en sjanse for at den kan påvirke effektiviteten dersom det forblir ukontrollert. Det er derfor viktig å holde stressnivået i sjakk og snakke med fastlegen din om du sliter med din mentale helse.

Prevensjon og din sikkerhet

P-piller beskytter deg mot uønskede graviditeter, men hvor sikre er de?

De fleste kvinner som bruker dem er fornøyde med resultatene, men det er noen få som opplever bivirkninger og gir opp halvveis i behandlingen. Noen av de vanligste bivirkningene er oppkast, kvalme, hodepine, oppblåsthet og økt blodtrykk. Disse går vanligvis over i løpet av få uker.

Selv om det oppstår sjeldent, kan prevensjon gi økt risiko for utvikling av blodpropp. Kvinner som bruker østrogenholdig prevensjon, som for eksempel kombinasjonspiller, plaster eller vaginalring har høyere risiko for å utvikle blodpropp.

Det er estimert at det blant 10 000 kvinner som ikke bruker prevensjon, vil være 1 som får blodpropp hvert år, mens ved bruk av østrogenholdig prevensjon øker risikoen for blodpropp med rundt 3 tilfeller per 10 000 kvinner per år.

Men den absolutte risikoen for å utvikle blodpropp er fortsatt liten hos gjennomsnittskvinnen som bruker p-piller. Bare en av 3000 kvinner som bruker p-piller vil utvikle en blodpropp hvert år; men hos kvinner med trombofili eller tidligere trombose, øker denne risikoen betydelig. Men det finnes alternative metoder. Et alternativ er prevensjon som kun inneholder progestin.

Blodpropp utløst av prevensjon kan føre til dyp venetrombose, hypertensjon (høyt blodtrykk), hjerteinfarkt, hjerneslag eller lungeemboli. Ikke alle har samme risikoprofil, det kan avhenge av din sykehistorie. Du kan ha større risiko for å utvikle disse tilstandene dersom du allerede har høyt blodtrykk, er overvektig eller har andre medisinske tilstander. Det er forskriverens ansvar å vurdere din risiko og forskrive det prevensjonsmidlet som passer best for deg.

Kan prevensjon gjøre deg ufruktbar?

Nei. Studier har vist at hormonelle p-piller ikke påvirker fruktbarheten, verken i positiv eller negativ retning.

Så du trenger ikke å bekymre deg hvis du har brukt prevensjon lenge. Og uansett hvilken prevensjonsmetode du har brukt - p-piller, p-plaster, vaginalring, spiral (IUD), p-stav eller p-sprøyte - er sjansen for å bli gravid den samme som for andre som aldri har brukt dem.

Når du har sluttet med p-pillen vil kroppen din ideelt sett gjenopprette eggløsning. Menstruasjonssyklusen vil bli normal igjen innen 1-3 måneder. Dersom dette ikke skjer, ta kontakt med legen din. 

Kan jeg bruke prevensjon hvis jeg har en familiehistorie med brystkreft?

Bruk av p-piller påvirker eller endrer ikke risikoen for brystkreft hos kvinner som har en familiehistorie med brystkreft.

Men noen kliniske studier har vist at kvinner med familiær belastning av brystkreft, som brukte perorale prevensjonsmidler før 1975 hadde en høyere risiko for å utvikle brystkreft enn de som brukte dem etter 1975.

Perorale prevensjonsmidler (p-piller) inneholdt høye østrogen- og progestindoser før 1975. Det brukes mye lavere doser av disse hormonene i dagens p-piller, noe som gjør dem mye tryggere å bruke.

Men det finnes studier som ikke totalt motbeviser den relative koblingen mellom de to. En slik studie viste at risikoen varierte med alderen - eldre kvinner (over 35 eller 45 år) som fortsatt tok hormonelle p-piller hadde større risiko. Hos kvinner over 35 år var det én person som ble diagnostisert blant hver 7690 kvinner. Og for kvinner under 35 år var det én blant hver 50.000 kvinner.

Det er vanskelig å ta et endelig standpunkt om risikoen for brystkreft forbundet med bruk av hormonell prevensjon ettersom studier har motstridende konklusjoner. Men ja, vi kan konkludere med at dersom det i det hele tatt er en risiko blant kvinner som bruker hormonell prevensjon, er risikoen relativt lav.

Det finnes imidlertid nok bevis for at hormonelle p-piller kan redusere risikoen for eggstokk- , endometrie- og tykktarmskreft.

Kan man ta overdose av prevensjon?

Hvis du tar mer enn én p-pille på en dag, kan det hende at du ikke opplever noen bivirkninger og kan fortsette med den vanlige doseringen dagen etter. Men hvis du tar flere p-piller enten med vilje eller ved et uhell kan du bli kvalm, kaste opp eller få blødninger fra skjeden. Denne typen ubehag vil mest sannsynlig forsvinne på en dag.

Selv om overdosering av p-piller ikke gir alvorlige eller skadelige effekter, bør du holde deg til legens forskrivning.

Hvorfor oppstår spotting mens man går på prevensjon?

Spotting, uregelmessig blødning eller gjennombruddsblødning er et vanlig symptom som de fleste kvinner opplever når de starter på prevensjon.

Du kan oppleve spotting mens du går på prevensjon dersom du glemmer eller hopper over en dose, du røyker, det er en interaksjon med andre legemidler du bruker, du går på p-piller som tas hver dag uten opphold som minipiller eller du har en seksuelt overførbar infeksjon (STI), oppkast, diaré eller soppinfeksjon.

Prevensjonspiller kan også forskrives til behandling av andre helsemessige forhold som for eksempel polycystisk ovariesyndrom (PCOS), livmorknuter, endometriose eller perimenopause. Spotting eller uregelmessig blødning kan også oppstå som følge av dette.

Spotting kan reduseres eller forhindres dersom du tar p-pillene til samme tid hver dag. Dette vil bidra til å balansere de hormonelle endringene i kroppen din.

Spotting utløst av prevensjon er ikke en alvorlig tilstand og går vanligvis over i løpet av få uker etter hvert som kroppen venner seg til de nye hormonnivåene som følge av legemidlet. Rådfør deg med fastlegen din dersom du opplever kraftig blødning eller fortsatt opplever spotting 6 måneder etter oppstart.

Bivirkninger av prevensjonsplaster

P-plaster (også kalt depotplaster) er en type prevensjon som inneholder hormonene østrogen og progestin. Det forhindrer eggløsning (frigjøring av et egg) hver måned og beskytter deg mot uønsket graviditet.

Du kan feste p-plaster på overkroppen, overarmen, ryggen, nedre del av magen, lårene eller seteballene.

Som med alle andre legemidler eller prevensjonsmetoder kan du også oppleve bivirkninger når du starter med p-plaster. Noen av de vanligste bivirkningene av p-plaster inkluderer kvalme, tretthet, hodepine, uregelmessig blødning eller spotting, humørsvingninger, vektøkning, menstruasjonssmerter, hudirritasjon og ømme bryster. Disse bivirkningene er milde og går vanligvis over etter få uker. Men dersom bivirkningene vedvarer over lang tid bør du rådføre deg med fastlegen din. Vedkommende kan foreslå et annet alternativ.

P-plaster kan gi noen alvorlige bivirkninger, men det forekommer sjeldent. Noen av disse er endringer i menstruasjonssyklusen, magesmerter, klumper i brystet, brystsmerter, svakhet, tungpusthet, gulsott, migrene og ny eller forverret depresjon.

P-plaster kan øke sjansen for å få blodpropp. Så du bør unngå å bruke p-plaster dersom du har hatt en blodpropp tidligere.

Evra er det eneste godkjente prevensjonsplasteret som er tilgjengelig i Norge. Det kalles Ortho-Evra i USA. Du kan feste plasteret på et rent, tørt, hårfritt område. Øvre del av ryggen, utsiden av overarmen, seteballene og magen er foretrukne områder for plassering av Evra p-plaster.

Men Evra p-plaster gir også bivirkninger. Så du må ikke få panikk hvis du får bivirkninger som hodepine, kvalme eller ømme bryster mens du bruker plasteret. Det er normalt.

Du kan også oppleve noen bivirkninger når du slutter på plasteret. Disse forekommer hovedsakelig på grunn av de hormonelle endringene som skjer i kroppen din. De potensielle bivirkningene som kan oppstå når man slutter med Evra p-plaster er milde og bør avta mens kroppen din tilpasser seg å ikke bruke den.

Bivirkninger av prevensjonsring

Vaginalring (eller prevensjonsring) er en sikker og effektiv prevensjonsmetode. I likhet med kombinasjonspiller eller p-plaster, inneholder den østrogen og progestin som beskytter deg mot uønsket graviditet.

Du vil antagelig oppleve noen bivirkninger når du starter med prevensjonsringen. De vanligste bivirkningene (som påvirker 1 av 10 kvinner) er at ringen kommer ut, migrene, hodepine, redusert sexlyst, kvalme, kløe i skjeden, ubehag i skjeden, smerter i bekkenet, kviser, smerter i brystet, smertefulle menstruasjoner eller vektøkning.

Bivirkningene bør bare forårsake ubehag i en kort periode, og for mange forsvinner de helt. Men snakk med legen din hvis de skaper flere problemer og påvirker dagliglivet ditt i stor grad.

Det er noen alvorlige bivirkninger som du må være oppmerksom på, som for eksempel blodpropp i vener eller arterier, alvorlige brystsmerter, plutselig kortpustethet, kontinuerlige smerter i leggene, allergiske reaksjoner, høyt blodtrykk, galleblæreproblemer, leverproblemer, problemer med å snakke, diaré eller plutselig høy feber.

Sjansen for å utvikle disse bivirkningene er liten, men du bør oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart dersom du opplever noen av disse etter oppstart av p-ringen.

NuvaRing er en godkjent vaginal prevensjonsring som brukes av mange kvinner da den gir 99 % beskyttelse mot graviditet når den brukes ‘’perfekt’’. Men den gir også noen bivirkninger. Noen sjeldne bivirkninger av NuvaRing (som påvirker 1 av 100 kvinner) er svimmelhet, hevelse i magen, tretthet, synsproblemer, humørsvingninger, infeksjon i galleblæren, problemer med vannlating, ryggsmerter, legg- eller armsmerter, endringer i menstruasjonssyklusen, infeksjon i skjeden, vaginal tørrhet, hårtap, kløe, oppkast, forstoppelse eller diaré, problemer under samleie som blødning eller smerter, såre bryster, klumper i brystet, økt blodtrykk, utslett eller spasmer i livmoren.

Hvilken prevensjon gir minst bivirkninger?

Det er ikke lett å velge den beste p-pillen med minst bivirkninger. De ulike prevensjonsformene er sikre og effektive, men kroppen din kan respondere ulikt på hver av disse metodene. Det som fungerer bra for deg, fungerer kanskje ikke like bra for andre. Det hele avhenger av din helsetilstand og ditt valg av prevensjon.

Det er også viktig å merke seg at noen bivirkninger er mer alvorlige enn andre. Omfattende studier har vist at kvinner som bruker kombinasjonspiller har rundt 1,6 ganger høyere sannsynlighet for å utvikle hjerteinfarkt eller hjerneslag enn de som ikke gjør det. Hvis du i utgangspunktet har lav risiko for å utvikle disse tilstandene, vil ikke bruk av kombinasjonspiller bidra til å øke denne risikoen betydelig. Men hvis du har risikofaktorer for å utvikle disse tilstandene, er det definitivt noe som bør tas i betraktning.

Når du starter opp med prevensjon, må du kanskje prøve deg litt fram for å kunne bestemme hvilken som fungerer best for deg. Fastlegen din vil kunne hjelpe deg.

Kan prevensjon forårsake tap av libido?

Noen kvinner som bruker prevensjon har merket redusert libido. Noen få kvinner har rapportert om økt libido mens andre ikke har merket noen endringer i sexlyst.

I en studie fra 2013 av 8422 kvinner som brukte p-piller, rapporterte 1 826 kvinner om en økning i libido, 5 358 kvinner merket ingen endringer og bare 1 238 kvinner rapporterte om en reduksjon i libido.

Så vi kan påstå at ikke alle kvinner som bruker prevensjon opplever redusert libido. Det er en potensiell bivirkning som varierer fra person til person.

Kan prevensjon forårsake ledd og muskelsmerter?

Ledd- eller muskelsmerter er vanligvis ikke bivirkninger av prevensjon. Bare noen få kvinner som bruker prevensjon har rapportert om det, men det kan også være andre faktorer som har utløst det.

Kan jeg få kramper mens jeg går på prevensjon?

De fleste kvinner som bruker prevensjon har milde eller ingen kramper i bekkenet. Dette oppstår vanligvis når du starter med prevensjon og kroppen prøver å tilpasse seg de hormonelle endringene som skjer. Men smerter i bekkenet bør avta eller gå over i løpet av få uker.

Men du må kontakte fastlegen din dersom du opplever alvorlige smerter i bekkenet. Du kan også merke blødning, oppkast, feber, svimmelhet eller kvalme i forbindelse med smertene.

Gir p-piller noen langsiktige bivirkninger?

Langvarig bruk av prevensjon kan ha noen gode så vel som noen mindre gode effekter. Det avhenger av personens generelle helsetilstand, alder og sykehistorie.

Prevensjon kan redusere risikoen for eggstokk-, endometrie- og tykktarmskreft. Men kan øke risikoen for å utvikle blodpropp og hjerteinfarkt. Du har høyere risiko for å utvikle disse tilstandene dersom du røyker, er over 35 år eller allerede har høyt blodtrykk, diabetes eller hjerteproblemer.

De fleste kvinner tåler p-piller godt, og opplever ingen alvorlige bivirkninger. Hvis du har brukt prevensjon i mange år og ikke har hatt problemer med det, kan det bety at du kan fortsette å bruke det så lenge du vil. Men det er viktig at du tar jevnlige helsesjekker hos legen når du gjør dette. Vedkommende skal kunne gi deg råd om sikkerhetsrisikoen forbundet med langtidsbruk av prevensjon.

Bivirkninger av å slutte med prevensjon

Kvinner kan oppleve ulike bivirkninger når de slutter med prevensjon. Noen kvinner kan oppleve kramper, akne, premenstruell syndrom (PMS), humørsvinger og kraftige menstruasjoner.

Dersom du slutter med prevensjon for å prøve å bli gravid kan det ta noen måneder å bli gravid.

Vanligvis er det enkelt og problemfritt å slutte med prevensjon. Hvis du går på p-piller, kan du bare slutte å ta dem. Hvis du bruker NuvaRing, kan du enkelt ta den ut selv, men hvis du bruker en spiral, så er det bare legen som kan fjerne den. Du må oppsøke medisinsk nødhjelp dersom du opplever plutselig feber eller kraftig blødning fra skjeden etter å ha fjernet spiralen.

Du kan be legen din om råd før du slutter med prevensjon. Vedkommende kan gi deg veiledning om hvordan du kan gjøre det trygt og riktig. Ideelt sett tar det 2-3 måneder før kroppen justerer seg, men du bør rådføre deg med legen din dersom den ikke gjør det.

Hva bør jeg gjøre dersom jeg opplever bivirkninger mens jeg går på kombinasjonsprevensjon?

Bivirkninger av kombinasjonsprevensjon er vanligvis milde og avtar etter hvert som kroppen venner seg til medisinen. Hvis de vedvarer over lang tid og interfererer med dine daglige aktiviteter bør du kontakte legen.

Vedkommende kan foreslå en alternativ prevensjonsmetode som for eksempel bare progesteronholdige piller (eller minipiller) eller en livmorinnlegg (spiral, IUD) avhengig av hva som fungerer best for deg.

Bivirkninger av Cilest

Som alle andre legemidler kan Cilest forårsake bivirkninger, men ikke alle som får det. Noen av de vanligste (som påvirker flere enn 1 av 10 personer) inkluderer:

 • hodepine
 • kvalme 
 • oppkast 
 • diaré 
 • menstruasjonsproblemer 

Noen andre bivirkninger av Cilest (som påvirker flere enn 1 av 100 personer) er:

 • svimmelhet eller følelse av svakhet
 • vektendringer
 • humørsvingninger 
 • nervøsitet
 • søvnforstyrrelser
 • migrene
 • ømme bryster
 • mageproblemer
 • forstoppelse
 • hevelse/smerter i hender, armer, føtter eller ryggen
 • hudproblemer
 • depresjon

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Cilique

https://www.medicines.org.uk/emc/product/9573/pilAlle former for hormonell prevensjon kan gi mulige bivirkninger. Vanlige bivirkninger av Cilique kan forekommer hos opptil 1 av 100 personer. Bivirkningene forsvinner vanligvis over tid, så du trenger ikke å bekymre deg. 

Du kan oppleve

 • hodepine
 • magesmerter
 • unormal blødning
 • infeksjon i skjeden eller utflod fra skjeden
 • kvalme
 • diaré
 • ømme bryster
 • humørendringer
 • rastløshet eller nervøsitet
 • hudutslett

Sjansen for bivirkninger reduseres hvis du tar Cilique-pillen din etter legens anvisning. 

Noen andre vanlige bivirkinger av Cilique pillen inkluderer:

 • urinveisinfeksjon
 • uteblitt menstruasjon
 • symptomer på PMS
 • magesmerter
 • svimmelhet
 • hudutslett
 • akne
 • svingende vekt
 • ryggsmerter
 • humørendringer

Vektøkning er den mest rapporterte bivirkningen av Clique-pillen, selv om det for de fleste er snakk om en minimal vektøkning. 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Cimitz

Noen vanlige bivirkninger det er rapportert om av kvinner som bruker Cimitz inkluderer:

 • hodepine
 • vektøkning
 • humørendringer
 • ømme bryster
 • fordøyelsesproblemer

Bivirkninger av Cimitz har en tendens til å gå over etter noen måneders bruk. Men dersom disse vedvarer bør du si fra til legen din. 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Elevin

Som med andre p-piller, kan du oppleve noen bivirkninger mens du bruker Elevin. De vanlige (som påvirker 1 av 10 kvinner) er

 • hodepine
 • blødning eller spotting mellom menstruasjoner
 • humørendringer
 • depresjon
 • redusert libido
 • betennelse i skjeden
 • nervøsitet 
 • nedsatt bevissthet
 • svimmelhet
 • magesmerter
 • kvalme
 • oppkast
 • væskeretensjon i vev (ødem)
 • akne
 • brystsmerter
 • ømme bryster
 • utflod fra brystvortene
 • endringer i vaginal sekresjon
 • endringer i sekresjon fra livmorhalsen 
 • smertefulle eller uregelmessige menstruasjoner
 • uteblitt menstruasjon
 • vektøkning eller vekttap 

For de fleste kvinner er disse bivirkningene milde, og forsvinner etter få uker. Men dersom de vedvarer eller du opplever noen bivirkninger som forårsaker ubehag, kan du kontakte vår forskriver. Vedkommende kan råde deg til å bytte til en annen pille, og kan foreslå alternativer. 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Elione

Du kan få noen bivirkninger når du starter å bruke Elione, men det er ikke alle som får dem. De vanligste bivirkningene av Elione er: 

 • humørsvingninger 
 • hodepine
 • kvalme
 • brystsmerter
 • uregelmessige menstruasjoner
 • uteblitt menstruasjon 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Evra plaster

Noen kvinner som bruker Evra plaster kan få bivirkninger. Det er ganske vanlig at disse oppstår i starten, og går over av seg selv etter få uker når kroppen har vendt seg til hormonene i plasteret. 

De vanligste bivirkningene av Evra plaster inkluderer: 

 • hodepine
 • kvalme
 • ømme bryster
 • soppinfeksjon i skjeden
 • humørproblemer 
 • depresjon
 • angst 
 • svimmelhet
 • migrene
 • magesmerter
 • oppblåsthet
 • oppkast eller diaré
 • akne
 • hudproblemer
 • brystsmerter, forstørrede bryst eller klumper i brystet
 • endringer i blødningsmønster, kramper i livmor, smertefulle menstruasjoner eller vaginal utflod
 • rødhet, irritasjon, kløe eller utslett på hudområdet plasteret festes på. 
 • følelse av slitenhet eller generelt uvelhet
 • vektøkning

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Femodene

Vanligste bivirkinger av Femodene inkluderer: 

 • kvalme
 • vektøkning 
 • såre eller smertefulle bryster
 • humørendringer 
 • magesmerter
 • hodepine

Bivirkninger av Femodene er vanligvis milde og går over etter få uker. Hvis du opplever noen vedvarende bivirkninger, bør du si fra til legen vår. Vedkommende kan justere dosen eller foreslå et annet alternativ. 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Femodette

Som alle kombinerte prevensjonsmidler kan Femodette forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis du opplever noen alvorlige og vedvarende bivirkninger, eller har merket noen endringer i helsen din som du tror skyldes Femodette, bør du si fra til fastlegen din. 

Noen av de vanlige bivirkningene av Femodette er: 

 • kvalme
 • magesmerter
 • vektøkning
 • hodepine
 • humørendringer
 • depresjon
 • sår eller smertefulle bryster

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Gedarel

Gedarel kommer i to doser - 20 og 30 - og du tar det en gang daglig i 21 påfølgende dager av hver 28. dag.

Bivirkninger av Gedarel 20/150

Gedarel 20/150 er en lavdose pille som inneholder mindre østrogen. Den forskrives til kvinner som har prøvd Gedarel 30 eller en liknende pille, og syntes at det generelt fungerte bra, men opplevde milde bivirkninger av østrogen (oppblåsthet, hodepine, brystfylde), og kan derfor ha bedre nytte av Gedarel 20. 

Selv om de forekommer sjeldent, kan du oppleve noen milde bivirkninger når du starter å bruke det. 

Den vanligste bivirkningen av Gedarel (som påvirker 1 av 10 kvinner) er uregelmessig blødning. 

Andre vanlige bivirkninger av gedarel piller er: 

 • magesmerter
 • akne
 • vektøkning
 • kvalme
 • hodepine
 • humørendringer
 • depresjon
 • smertefulle menstruasjoner
 • manglende menstruasjon
 • ømme bryster
 • brystsmerter

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Katya

Katya-kombinasjonspiller kan forårsake noen bivirkninger som vanligvis forsvinner etter noen ukers bruk. Dersom du opplever noen bivirkninger som skaper langvarige problemer bør du ta kontakt med legen din. 

Noen vanlige bivirkninger (som påvirker 1 av 10 personer) inkluderer:

 • hodepine
 • synsproblemer
 • nedsatt toleranse for kontaktlinser
 • migrene
 • væskeretensjon
 • nervøsitet
 • akne
 • kvalme
 • vektøkning
 • blødning eller spotting mellom menstruasjoner
 • bortfall av eller sjeldnere menstruasjoner
 • såre bryster
 • redusert libido
 • humørendringer
 • depressive stemninger
 • irritabilitet

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Levest

Som med andre kombinasjonspiller. kan du få noen milde bivirkninger når du starter å bruke Levest.  

De vanligste bivirkningene er:

 • hodepine
 • magesmerter
 • vektøkning
 • depressive stemninger
 • humørsvingninger 
 • såre, ømme eller smertefulle bryster


For fullstendig liste over bivirkninger av Levest p-pille bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Lizinna

Når du starter å bruke Lizinna, kan du oppleve noen bivirkninger som vanligvis er milde og avtar etter hvert som kroppen tilpasser seg de hormonelle endringene. Men snakk med legen din dersom du opplever alvorlige bivirkninger mens du går på Lizinna eller hvis bivirkningene vedvarer over lang tid. 

De mest rapporterte bivirkningene av Lizinna (som påvirker flere enn 1 av 10 kvinner) er:

 • hodepine
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • blødning eller spotting mellom menstruasjoner i de første få månedene
 • smertefulle eller unormale menstruasjoner

Noen andre vanlige bivirkninger (som påvirker 1 av 100 kvinner) er: 

 • migrene
 • humørendringer
 • hovne hender, ankler eller føtter
 • nervøsitet eller svimmelhet
 • depresjon
 • søvnforstyrrelser
 • forstoppelse
 • smertefulle eller såre bryster
 • magesmerter
 • oppblåsthet
 • svakhet
 • akne
 • utslett
 • utflod fra skjeden
 • infeksjoner i skjeden (som sopp)
 • muskelspasmer
 • smerter i leggene, armene og ryggen
 • urinveisinfeksjoner (smertefull vannlating)
 • uregelmessige menstruasjoner eller bortfall av menstruasjon

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Logynon

Noen av de vanligste bivirkningene av Logynon (som påvirker mellom 100 og 1000 av 10 000 kvinner) er:

 • kvalme
 • magesår
 • hodepine
 • såre eller smertefulle bryster
 • vektøkning
 • depressive stemninger
 • humørendringer 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Lucette

Nesten alle kombinasjonspiller, inkludert Lucette, kan forårsake bivirkninger. Disse bivirkningene er vanligvis milde og går over etter få uker. Rådfør deg med legen din umiddelbart dersom du opplever noen alvorlige bivirkninger. 

Noen av de vanligste bivirkningene av Lucette (som påvirker opp til 1 av 10 kvinner) er:

 • hodepine
 • depressive stemninger
 • migrene
 • kvalme
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • blødning eller spotting mellom menstruasjoner
 • brystsmerter
 • ømme bryster
 • tykk, hvitaktig utflod fra skjeden
 • soppinfeksjon i skjeden

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Maexeni

Noen vanlige bivirkninger av Maexeni pille (som påvirker mellom 100 og 1000 av 10 000 kvinner)

 • kvalme
 • hodepine
 • magesmerter
 • vektøkning
 • depressive stemninger
 • humørendringer
 • såre eller smertefulle bryster. 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Mercilon

Du kan få noen bivirkninger når du starter å bruke Mercilon. Men disse er vanligvis milde og forsvinner etter få uker. Men dersom de vedvarer, eller hvis du opplever noen ubehagelige bivirkninger bør du kontakte legen vår. Vedkommende kan foreslå at du bytter til en annen p-pille, og anbefale andre alternativer som kan være mer egnet for deg. 

De mest vanlige rapporterte bivirkningene av Mercilon p-pille (som påvirker opp til 1 av 10 personer) er:

 • hodepine
 • vektøkning
 • depresjon
 • humørendringer
 • såre, smertefulle eller ømme bryster
 • kvalme
 • magesmerter 

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Microgynon

Det er mulig at du vil oppleve noen bivirkninger mens du går på Microgynon. Bivirkninger forbundet med prevensjon er vanligvis ikke alvorlige, og mange av disse oppstår ved oppstart og forsvinner av seg selv når kroppen har tilpasset seg de nye hormonnivåene. 

Vanlige bivirkninger av Microgynon ( som kan påvirke mellom 100 og 1000 av 10 000 kvinner) er: 

 • kvalme
 • magesmerter
 • vektøkning 
 • hodepine
 • depressive stemninger
 • humørsvingninger
 • ømme eller smertefulle bryster

For fullstendig liste over bivirkninger av Microgynon p-pille bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Millinette

Milinette kan forårsake noen bivirkninger. I de fleste tilfeller, er disse bivirkningene milde og forsvinner etter få uker. Men dersom de vedvarer, eller hvis du opplever ubehagelige bivirkninger bør du rådføre deg med legen din.

Noen av de vanligste bivirkninger av Millinette (som påvirker flere enn 1 av 10 kvinner) er:

 • hodepine
 • blødning eller spotting mellom menstruasjoner

Andre vanlige bivirkninger (som påvirker opp til 1 av 10 kvinner) er:

 • svimmelhet
 • kvalme
 • humørendringer
 • infeksjon i skjeden
 • depresjon
 • nervøsitet
 • brystsmerter
 • magesmerter
 • akne
 • smertefulle menstruasjoner
 • bortfall av menstruasjon
 • vektøkning
 • ømme bryster
 • hevelse i brystet
 • utflod fra brystet

For fullstendig liste over bivirkninger av Millinette p-pille bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Norinyl-1

Som alle andre medisiner kan Norinyl-1 forårsake bivirkninger, men det er ikke alle som får dem. 

Noen bivirkinger av Norinyl-1 er: 

 • kvalme
 • hodepine
 • mageknipe
 • vektøkning
 • endringer i apetitt 
 • høyt blodtrykk
 • uregelmessig vaginal blødning
 • depresjon
 • såre eller hovne bryster
 • redusert libido
 • forverring av lidelser i livmoren


For fullstendig liste over bivirkninger av Norinyl-1 bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av NuvaRing

NuvaRing kan være et mer vedlikeholdsvennlig alternativ for kvinner som ikke ønsker å styre med å ta en pille hver dag. Det er en veldig sikker prevensjonsmetode. 

Du kan oppleve bivirkninger når du starter med en ny prevensjonsmetode, men de er vanligvis milde og går over av seg selv etter en måned eller to. 

Noen vanlige bivirkninger av NuvaRing (som påvirker opp til 1 av 10 kvinner) er: 

 • ringen faller ut
 • magesmerter
 • kvalme
 • soppinfeksjon i skjeden (som ‘’thrush’’) 
 • ubehag i skjeden på grunn av ringen
 • kløe i kjønnsorganene
 • sekresjon fra skjeden
 • hodepine
 • migrene
 • depressive steminger
 • redusert sexlyst
 • brystsmerter
 • bekkensmerter
 • smertefulle menstruasjoner
 • akne
 • vektøkning

For fullstendig liste over bivirkninger av NuvaRing bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Ovranette

Noen av de vanligste bivirkningene av Ovranette (som påvirker flere enn 1 av 10 kvinner) er:  

 • hodepine
 • migrene
 • blødning eller spotting mellom menstruasjoner 

Andre vanlige bivirkninger av Ovranette p-pille (som påvirker opp til 1 av 10 kvinner) er:

 • infeksjon i skjeden
 • kvalme
 • oppkast
 • depresjon eller lavt humør
 • magesmerter eller kramper
 • vektendringer
 • svimmelhet
 • nervøsitet
 • endringer i sexlyst
 • akne
 • såre, smertefulle eller ømme bryster
 • endringer i sekresjon fra brystene
 • forstørret bryst

For fullstendig liste over bivirkninger bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Qlaira

Qlaira tolereres vanligvis godt og forårsaker ikke bivirkninger. Ikke bekymre deg hvis du får noen bivirkninger. De varer vanligvis i noen få dager, og pleier ikke å være alvorlige. Men hvis du oppdager at de vedvarer eller hvis de forårsaker ubehag, snakk med legen din.

Disse bivirkningene har oftest vært forbundet til bruken av Qlaira.

 • hodepine
 • kvalme
 • magesmerter 
 • akne
 • menstruasjonsforstyrrelser som bortfall, blødning eller spotting, uregelmessige blødninger, smertefulle menstruasjoner
 • ubehag i brystet
 • vektøkning 

For fullstendig liste over bivirkninger av Qlaira bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Rigevidon

Det er vanlig å oppleve milde bivirkninger når man starter å bruke p-piller eller bytter til en ny type. Disse bivirkningene går vanligvis over av seg selv etter et par måneders bruk. Men hvis de vedvarer over lang tid bør du ta kontakt med forskriveren slik at vedkommende kan diskutere bytte til en annen pille med deg.

Vanlige bivirkninger av Rigevidon (som påvirker opp til 1 av 10 kvinner) er:

 • vaginitt, inkludert vaginal vandidasis
 • humørsvingninger
 • redusert libido
 • nervøsitet
 • svimmelhet
 • kvalme
 • magesmerter
 • akne
 • brystsmerter
 • forstørrede bryster og utflod fra brystet
 • smertefulle menstruasjoner
 • uregelmessige menstruasjoner
 • bortfall av eller sjeldne blødninger
 • abnormitet i livmorhalsen (endring i cervical ektopion) og sekresjon fra skjeden
 • væskeretensjon/ødem
 • vektendringer

For fullstendig liste over bivirkninger av Rigevidon bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Sunya

Vanlige bivirkninger (som påvirker opp til 1 av 10 kvinner): 

 • hodepine
 • nervøsitet
 • nedsatt toleranse for kontaktlinser
 • synsforstyrrelser
 • kvalme
 • akne
 • migrene
 • vektøkning
 • væskeretensjon
 • blødning og spotting mellom menstruasjoner kan noen ganger forekomme de første månedene
 • bortfall av eller sjeldne menstruasjoner 
 • såre bryster
 • redusert libido
 • depressive stemninger
 • irritabilitet

For fullstendig liste over bivirkninger av Sunya bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Synfase

Som andre kombinasjonspiller, kan Synfase forårsake bivirkninger. Disse pleier å være milde og går vanligvis over av seg selv, men dersom de vedvarer eller hvis de forårsaker ubehag bør du kontakte fastlegen din.

Noen vanlige bivirkninger som du kan oppleve er: 

 • kvalme
 • magesmerter
 • vektøkning
 • endringer i apetitt
 • endringer i måten kroppen bryter ned sukker, fett eller vitaminer på
 • hodepine
 • høyt blodtrykk
 • depresjon
 • hovne eller såre bryster
 • endringer i sexlyst
 • forverring av lidelser i livmoren
 • uregelmessig blødning fra skjeden

For fullstendig liste over bivirkninger av Synfase bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Triregol

Du kan oppleve noen milde bivirkninger når du starter å bruke Triregol. Disse er ikke alvorlige og forsvinner i løpet av få uker. 

Vanlig bivirkninger av Triregol (som påvirker opp til 1 av 10 kvinner) er: 

 • hodepine
 • kvalme
 • humørendringer
 • depressive stemninger
 • brystsmerter
 • ømme bryster
 • blødning eller spotting
 • vektøkning
 • blødning fra livmoren som ikke kommer av menstruasjon
 • gallestein
 • melasma (gule, brune flekker på huden)

For fullstendig liste over bivirkninger av Triregol bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Yacella

Bivirkninger av Yacella er vanligvis milde når de oppstår. Disse avtar vanligvis etter hver som kroppen venner seg til medisinen. Men dersom bivirkningene vedvarer eller forårsaker ubehag bør du si fra til forskriveren.  

Noen vanlige bivirkninger av Yacella er:

 • menstruasjonsforstyrrelser som blødninger mellom menstruasjoner, brystsmerter, ømme bryster
 • hodepine
 • lavt humør
 • migrene
 • kvalme
 • endringer av vaginal utflod 
 • soppinfeksjon i skjeden

For fullstendig liste over bivirkninger av Yacella bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Yasmin

De mest vanlige bivirkningene som er observert ved bruk av Yasmin er: 

 • hodepine
 • migrene
 • depressive stemninger
 • kvalme
 • brystsmerter
 • ømme bryster
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • blødning mellom menstruasjoner
 • tykk hvitaktig utflod fra skjeden
 • soppinfeksjon i skjeden

For fullstendig liste over bivirkninger av Yasmin bør du lese pakningsvedlegget.

Bivirkninger av Zoely

Som andre medisiner, kan du oppleve noen bivirkninger mens du går på Zoety. Men de har en tendens til å gå over av seg selv i løpet av få uker. 

Noen av de vanligste bivirkningene av Zoely er: 

 • akne
 • endringer av menstruasjonssyklusen (for eksempel bortfall av mensen eller uregelmessige menstruasjoner)

Andre bivirkninger som kan oppstå er: 

 • redusert libido
 • depresjon/depressive stemninger
 • humørendringer
 • hodepine eller migrene
 • kvalme
 • kraftige menstruasjoner; brystsmerter; bekkensmerter
 • vektøkning

For fullstendig liste over bivirkninger av Zoely bør du lese pakningsvedlegget.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref9
Reference Popover #ref10
Reference Popover #ref11
Reference Popover #ref12
Reference Popover #ref13
Reference Popover #ref14
Reference Popover #ref15

Hvordan vi innhenter informasjon.

Når vi gir deg statistikk, data eller en konsensus, så forteller vi deg hvor de stammer fra. Vi anser kun data fra anerkjente kilder som klinisk pålitelige. Det gjelder blant annet statlig finansierte helseorgan, fagfellevurderte medisinske tidsskrift eller anerkjente analyse- eller dataorgan. Les mer om dette i vår redaksjonelle politikk.

Denne siden ble klinisk gjennomgått av Dr Daniel Atkinson, Klinisk ansvarlig den 15. desember 2022. Neste gjennomgang av innholdet er forventet den 15. desember 2024.

La oss hjelpe deg med å velge bedre.

Foreslå en behandling

Fortell oss om du leter etter en spesifikk tilstand eller behandling, så vil vi se nærmere på det for deg.

Det kan hende at vi sender deg epost om problemet, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.

Spør eller foreslå noe.

Send inn ditt spørsmål her, eller fortell oss om du har funnet et problem på siden vår.

Det kan hende at vi sender deg e-post angående spørsmålet ditt, men du kan når som helst velge bort denne kommunikasjonen.
4.8

Vår gjennomsnittlige karakter basert på 3331 anmeldelser.

Fortell oss om et problem

Jeg godtar bruksvilkår.
Vi vil sende deg epost vedrørende ditt spørsmål. Du kan til enhver tid velge bort disse.

Hva likte du med den?

Hva likte du ikke med den?

Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig. Vi tar sikte på å besvare alle spørsmål i løpet av en arbeidsdag.

Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev. Hold et øye på innboksen din for våre siste oppdateringer.

news-letter

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få siste nytt om og mer.

Ved å klikke på ''Abonner nå'' godtar du vår personvernerklæring. Redaksjonell politikk.